Sprer enda mer usikkerhet rundt Ericsson-emisjon

I forrige uke ble det kjent at bankene som garanterer for to tredeler av Ericsson-emisjonen på 30 milliarder kroner har rett til å trekke seg dersom selskapets kredittverdighet synker under et visst nivå. Nå viser det seg at også hovedeierne Investor og Industrivärden kan trekke seg om bankene gjør det.

I forrige uke ble det kjent at bankene som garanterer for to tredeler av Ericsson-emisjonen på 30 milliarder kroner har rett til å trekke seg dersom selskapets kredittverdighet synker under et visst nivå. Nå viser det seg at også hovedeierne Investor og Industrivärden kan trekke seg om bankene gjør det.

Ifølge den svenske økonomiavisen Dagens Industri kan både Investor og Industrivärden trekke på skuldrene over tidligere garantier om å spytte inn henholdsvis fem og tre milliarder svenske kroner av den varslede Ericsson-emisjonen på til sammen 30 milliarder.

Avisen skriver i dag at hovedeierne rett og slett kan trekke seg dersom bankene velger å gjøre det.

Verken Investor eller Industrivärden ønsker å kommentere saken, men i går kveld bekreftet Ericsson hovedeiernes vilkår.

- Det stemmer at storeiernes deltakelse skjer på det vilkår at emisjonen lykkes, sier presseansvarlig Mads Madsen i Ericsson til di.se.

Det betyr at dersom Ericsson nedgraderes ett trinn til, kan bankgarantien forsvinne, og da forsvinner også Investor og Industrivärdens garanti, og dermed hele milliardemisjonen.

Det var kredittinstituttet Moody's som nedgraderte Ericsson i forrige uke, og satte fart i spekulasjonene omkring Ericssons emisjonsgarantier.

Samtidig må det sies at det fremdeles ikke regnes som sannsynlig at krisen i Ericsson forverres så mye at emisjonsgarantistene kan trekke seg. Det hører med til sjeldenhetene at et selskap nedgraderes så mye og så raskt som det her i så fall må være snakk om

Til toppen