Sprikende analyser av servermarkedet

Sprikende analyser av servermarkedet

IDC og Gartner er uenige om utviklingen på servermarkedet, men Sun vinner hos begge.

To store analyseselskaper, IDC og Gartner, har nettopp levert sine vurderinger av utviklingen på det globale servermarkedet i tredje kvartal.

IDC anslår den samlede serveromsetningen i tredje kvartal til 12,9 milliarder dollar, mens Gartners anslag er på 13,0 milliarder dollar.

Ifølge IDC er dette en vekst på 3,5 prosent fra samme kvartal i fjor, det største veksthoppet på fire kvartaler, og den største økningen for noe tredje kvartal siden 2000 da dotcom-bølgen ennå ikke hadde gitt seg. IDC mener tallet viser at servermarkedet er i ferd med å komme seg, trass i prispress og økende trend mot virtualisering. Virtualisering innebærer at serverne utnyttes bedre, slik at man kan investere mindre i selve maskineriet. Målt i antall enheter vokste markedet med 7,4 prosent. Ifølge IDC er dette niende kvartal på rad med dalende vekst i antall leverte servere.

Ifølge Gartner derimot, er dette en svak og illevarslende vekst på 4,4 prosent. Gartner er opptatt av at antall leverte servere vokste med 9,1 prosent, og sammenlikner med utviklingen i andre kvartal, da veksten var 2,5 prosent i omsetning og 12,8 prosent i volum. Ifølge Gartner gjenspeiler denne utviklingen at virtualisering truer veksten i servermarkedet.

Fordelt på servertyper anslår IDC veksten innen bladservere til 30 prosent i omsetning – til 738 millioner dollar – og 25 prosent i volum. Høyende og lavende servere vokste med henholdsvis ni prosent og 3,8 prosent, mens omsetningen av servere i det midtre sjiktet falt med 2,3 prosent.

Rangert per leverandør, plasserer IDC IBM på topp med 6,8 prosent vekst til 1,3 milliarder dollar, tilsvarende en markedsandel på rundt 33 prosent. HP forsvarer sin andre plass, meds Dell på tredje økte sin omsetning med 3,8 prosent til 1,4 milliarder dollar og en markedsandel på 10,5 prosent.

Sun overrasker, ifølge IDC, med en vekst på 15,8 prosent til 1,3 milliarder dollar og en andel på 10 prosent.

Fortsatt sammenliknet med tredje kvartal i fjor, økte AMDs andel av x86-markedet til 19,8 prosent, etter en omsetningsvekst på 80 prosent. IDC-tallene for andre kvartal viste noenlunde det samme.

Ifølge Gartner økte IBM sin omsetning fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år med 7,4 prosent til 4,38 milliarder dollar, og en andel på 33,7 prosent. HP opplevde en omsetningssvikt på 6 prosent til 3,29 milliarder dollar, og en andel på 25,3 prosent. Dell økte med 10,2 prosent til 1,41 milliarder dollar og en andel på 10,8 prosent.

Gartners anslag over veksten til Sun er vesentlig større enn IDCs. Gartner mener Sun vokste med 24,7 prosent til 1,31 milliarder dollar, og en andel på 10,2 prosent. De forklarer Suns vekst med selskapets nye Opteron-baserte servere.

Når det gjelder antall leverte enheter, er HP, ifølge Gartner, fortsatt ubestridt størst, med 7,2 prosent vekst til 541 000 enheter og en andel på 26,5 prosent.

Dell vokste, ifølge Gartner, med 10,5 prosent til en andel på 22,5 prosent, IBM med 7,7 prosent til en andel på 16,3 prosent, og Sun med 6,4 prosent til en andel på 4,1 prosent.

    Les også:

Til toppen