Springer lanserer 160 vitenskapsblader på nett

Det tyske Springer-Verlag vil bruke CeBIT-messen til å lansere webstedet LINK. 160 vitenskapelige tidsskrifter skal gjøres tilgjengelige i år.

Det tyske Springer-Verlag vil bruke CeBIT-messen til å lansere webstedet LINK. 160 vitenskapelige tidsskrifter skal gjøres tilgjengelige i år.

Molekylillustrasjon i tilknytning til Springer-Verlags Science Online.

Det nye webstedet er et supplement til Springer-Verlags Science Online. Springer-Verlag har til sammen 400 vitenskapelige tidsskrifter og utgir 2000 bøker i året. Det har ingen finansielle eller andre bånd til den beryktede Springer-pressen.

Oppslagssiden på Science Online gir en enkel oversikt over tilbudet og valgmulighetene: (listen er på engelsk, jeg holder meg til originalen) Chemistry, Computer Science, Economics & Management Science, Engineering, Environmental Sciences, Geoscience, Law, Life Sciences, Mathematics, Medicine, Pharmacy, Physics, Psychology. Innenfor hvert fag er det oversikter over ikke bare tidsskrifter, men også fagbøker, elektroniske medier som CD-ROM, og programvare. Alle online-tilbudene kan leses herfra, du kan laste ned programvare, og du kan bestille varer som ennå krever et fysisk håndterlig format. Det gir deg en målestokk på den bredden som ligger i Springers nye satsning.

Det nye webstedet, Springers LINK, markerer for alvor Springer-Verlags satsning på elektroniske tidsskrifter innen forskning, vitenskap og teknologi.

Prof. Dr. Dietrich Götze i Springer-Verlag sier at forlaget gjennom lang tid har produsert sine papirutgivelser med tanke på gjenbruk online, og at de 160 titlene som skal gjøres tilgjengelig i år, er ledd i en større satsning. Innholdet i tidsskriftene skal organiseres i "online bibliotek" og indekseres. De skal gjøres tilgjengelige i fulltekst formater som pdf, html og TeX.

Forlagets Dr. Hans-Ulrich Daniel sier at målet er å danne et "vitenskapsforum" som kan knytte – "linke" – Springer til vitenskapsfolk, bibliotekarer og informasjonsspesialister gjennom deres vanligste arbeidsredskap, pc-en. Det er ikke bare innholdet i tidsskriftene som skal gjøres tilgjengelig. Man skal også tilrettelegge kommunikasjon mellom forskere, utgivere og redaktører. Forskere skal f.eks. kunne oppgi personlige profiler og varsles straks det kommer noe nytt innen deres interessefelt.

I 1997 skal tjenesten være gratis for alle, men den vil kreve en form for registrering. Bibliotek med publikumsterminaler og liknende installasjoner får forenklet pålogging gjennom en egen form for sertifisering.

Springer var med på å stifte ADONIS-konsortiet og er en ledende partner i MEDOC-prosjektet for bygging og testing av distribuerte informasjonssystemer innen informatikk. Prosjektet er offentlig godkjent av den tyske regjeringen, og mottar bidrag fra flere tyske og europeiske forleggere.

Til toppen