Spyware-baron må fjerne kode

En amerikansk dommer har beordret en spyware-baron til å fjerne kode som sporer folks nettvaner.

En amerikansk dommer har beordret en spyware-baron til å fjerne kode som sporer folks nettvaner.

Tidligere «spamkonge», i dag spyware-baron, Sanford Wallace er saksøkt av USAs konkurransetilsyn FTC. Wallace anklages for i hemmelighet å installere programvare på brukeres PC-er for så å oversvømme dem med poppoppannonser. Brukerne har også fått e-post om at de må kjøpe programvarene «Spy Wiper» eller «Spy Deleter» for tretti dollar, under påskudd av at de da ville slippe annonsene. Disse programvarene skal ikke ha noen virkning mot spionvare.

    Les også:

I forkant av en rettshøring berammet til 9. november, har dommeren pålagt Wallace å fjerne fra ethvert nettsted eller server som han kontrollere, programvare som utnytter sårbarheter i Windows. Han må også avstå fra å installere eller oversende enhver form for aktiv kode eller innhold til andres PC-er uten tillatelse fra brukerne. Til slutt heter det også at dersom han driver eller oppretter noen form for Internett- eller reklameretalert virksomhet, må han melde fra til FTC.

Wallace er en gjenganger i saker som gjelder bruk av IT til massespredning av reklame, og hans selskaper går gjerne konkurs eller gjøres inaktive i forkant av søksmål. Det er tilfellet for begge selskapene nevnt i FTCs søksmål.

Selskapene er registrert i den lille byen Rochester i delstaten New Hampshire, og det har gitt lokalavisa Democrat et påskudd til en fyldig dekning av saken, selv om Wallace er bosatt i Las Vegas. Wallace sier til lokalavisa at påbudet bare begrenser en svært liten del av hans forretning, nemlig bruken av kode til å installere programvare. Han legger også til at han ikke har noe kriminelt rulleblad, og at alle rettsforvinklene hans har vært sivile søksmål.

Til toppen