Abonner
UTVIKLING

SSB åpner dataporten

– Dette er fantastisk. En juvel vi lenge har siklet etter, sier Difi.

Helt siden 2009 har SSB planlagt å frigjøre dataene sine. En betaversjon av API-ene er nå endelig klar.
Helt siden 2009 har SSB planlagt å frigjøre dataene sine. En betaversjon av API-ene er nå endelig klar. Bilde: Marius Jørgenrud

OSLO SENTRUM (digi.no): Statistisk sentralbyrå (SSB) sjøsatte nye websider i mars, etter mange års forsinkelser og en budsjettsprekk i hundre millioners-klassen.

Kronen på verket manglet, selv etter å ha svidd av 125 millioner kroner, mer enn ti ganger så mye som opprinnelig planlagt. Men nå er den her.

    Les også:

Klar til utprøving

Nye SSB.no har nå endelig lansert sitt lenge bebudede programmeringsgrensesnitt – Application Programmering Interface (API) – med fri viderebruk av dataene.

Nyheten ble presentert på et SSB-seminar fredag, der digi.no deltok med rundt 40 andre inviterte.

Det dreier seg om en betaversjon. Tjenesten tilbyr 108 datasett hentet fra de mest brukte tabellene i sentralbyråets såkalte Statistikkbank (som har 4.500 datasett i alt). Mer loves senere.

– Egentlig har vi hatt et API helt siden vi startet prosjektet. Dette er en av de første tingene vi laget. Det siste vi har gjort er å ta utgangspunkt i dette og sørge for å tilgjengeliggjøre det, sier løsningsarkitekt Trygve Falch.

Trygve Falch er løsningsarkitekt i SSB.
Trygve Falch er løsningsarkitekt i SSB. Bilde: Marius Jørgenrud

Dataene er lagt ut i kommaseparert (CSV) format og JSON-stat, et format som skal være egnet til formidling av statistiske datasett, og som det ifølge Falch finnes ferdige JavaScript-bibliotek til, slik at det blir enkelt å komme i gang med utvikling.

Mest nyere tall

Nøkkeltall om befolkningsutviklingen er naturligvis med, det er en av SSBs mest populære tabeller, med utvalg tilbake til 1986. Avgrenset til kommuner har de derimot bare tatt med det siste året.

Jan Bruusgaard i SSB.
Jan Bruusgaard i SSB. Bilde: Marius Jørgenrud

Det er slik de har valgt å gjøre det. Noen av de frigitte datasettene er tunge, noen er enklere og består av nyere tall.

– Årsaken er at vi har ønsket å ha relativt kompakte datasett i betaperioden. Å muliggjøre veldig omfattende visualisering av data over tid har ikke vært primærmålsetningen, selv om det er mulig å gjøre en del av det også, sier bibliotekar og seniorrådgiver Jan Bruusgaard.

SSB vil ikke tidfeste når de skal frigjøre flere datasett, men lover å videreutvikle løsningen og lytte til innspill og tilbakemeldinger fra brukerne.

Samfunnsoppdrag

– Det sitter i ryggmargen hos alle våre ansatte at det vi produserer skal ut i samfunnet. Det er viktig for et levende demokrati. Vi er finansiert over skatteseddelen og det vi produserer skal derfor være et offentlig gode, sa kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum

Siklet på juvel

Offentlig statistikk i form av åpne data fra SSB er en av juvelene Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) lenge har siklet på, fortalte Bjørn Holstad, seksjonssjef i IT-direktoratet.

– For oss er dette utrolig. Det er et langt steg på veien mot en ny måte å tenke digitalisering, demokrati og offentlig transparens på. Dette er en stor dag. Jeg vil gratulere byrået med en fantastisk innsats, sa Holstad.

Fantastisk at SSB har lansert API-er, mente seksjonssjef Bjørn Olstad i Difi, som for øvrig har bidratt med råd og veiledning i datafrigjøringsprosessen.
Fantastisk at SSB har lansert API-er, mente seksjonssjef Bjørn Olstad i Difi, som for øvrig har bidratt med råd og veiledning i datafrigjøringsprosessen. Bilde: Marius Jørgenrud

Og hvorfor er dette en juvel? Eller dataskattekiste om du vil.

Poenget med å frigjøre dataene er selvsagt at de skal viderebrukes. Lisensen som er valgt (Norsk lisens for offentlige data) åpner for fri bruk også kommersielt.

Dermed er det fritt frem å lage tjenester og applikasjoner basert på SSBs data, og kanskje både tjene en slant på det og dekke et behov.

Rundt 40 inviterte fulgte seminaret der SSB lanserte API-et. Neste seminar 30. august blir det anledning til å påvirke veien videre, komme med innspill og ønsker om hvilke andre datasett som bør frigjøres.
Rundt 40 inviterte fulgte seminaret der SSB lanserte API-et. Neste seminar 30. august blir det anledning til å påvirke veien videre, komme med innspill og ønsker om hvilke andre datasett som bør frigjøres. Bilde: Marius Jørgenrud

På dagens seminar ble publikum blant annet fortalt at håndverkere og entreprenører bruker byggekostnadsindeksen i stor grad for å kalkulere kostnadene ved sine byggeprosjekter. Frukt og grønt-importører søker tall.

Det gjør naturligvis også analytikere og finansfolk som gjerne hamrer løs på SSBs nettsider fra klokken 10 om morgenen når konsumprisindeksen legges ut. Her har vi å gjøre med data som kan brukes til svært mye nyttig i store deler av samfunnet.

Besøk data.ssb.no for å se hva du kan boltre deg i av åpne data fra statistikkbyrået.

Dette er faste datasett, og det er altså ikke mulig å gjøre egne spørringer. Derfor har SSB heller ikke funnet det nødvendig å kreve brukerregistrering for tilgangen.

– I neste versjon ser vi for oss å kunne tilby også spørringer for å kunne nå alle de 4.500 tabellene i Statistikkbanken, med noen begrensninger, sa løsningsarkitekt Trygve Falch.

Når den neste versjonen vil stå klar var det ingen i Statistisk sentralbyrå som kunne svare på.

    Les også:

Les mer om: