IT-NORGE

SSB brukte 100 millioner på nettside

Etter fem år vet ingen når løsningen blir klar.

Våren 2007 innså Statistisk sentralbyrå (SSB) at nettsidene måtte skiftes ut. Da hadde det gått nærmere ti år siden forrige tekniske omlegging.

Etter å ha brukt 100 millioner kroner over fem år er det fortsatt ingen som vet når nettsidene kan lanseres. Mens organet som utvikler mesteparten av all offentlig statistikk i Norge stadig økte tempoet i formidlingen, forble publiseringsrutinene manuelle og tungrodde, noe som økte innslaget av feil.

Det ble stadig mer klart at den en gang prisbelønnede webløsningen var moden for skraphaugen. Ambisjonene var store da moderniseringsprosjektet «Nye SSB.no» ble etablert det samme året.

Gigantsprekk

Prosjektet som opprinnelig skulle koste rundt 12 millioner kroner med planlagt lansering i slutten av 2009 er nå kraftig overskredet.

- I korte trekk er dette en etterlengtet modernisering av SSBs nettsted, som først ble bygget i 1995. Så har nok dette prosjektet blitt mer komplekst og større enn man først trodde, sier Siv Nordrum i SSB.
- I korte trekk er dette en etterlengtet modernisering av SSBs nettsted, som først ble bygget i 1995. Så har nok dette prosjektet blitt mer komplekst og større enn man først trodde, sier Siv Nordrum i SSB. Bilde: Mete Møller/Dagbladet/All Over Press

Etter å ha svidd av rundt hundre millioner kroner er det fortsatt ingen som vet når nettjenesten kan lanseres.

– Hittil har vi brukt 35 millioner kroner på eksterne konsulenter. Den interne timebruken er beregnet til cirka 35 millioner kroner. Så har vi et påslag, for å være helt sikre på at vi ikke underestimerer, hvor andre interne utgifter utgjør 25 millioner kroner. I tillegg er vi inne i en periode hvor vi også bruker penger, erkjenner SSBs kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum overfor digi.no.

Les også: - SSB begynte i feil ende

Bør ikke settes i produksjon

Det norske Veritas (DNV) har på oppdrag fra SSB evaluert det skakkjørte prosjektet. Dommen er ikke nådig.

Det er avdekket alvorlig svikt både innen planlegging og gjennomføring. Dårlig «kommunikasjon og samarbeid» blir særskilt fremhevet, da dette kan ha ført til flere andre mangler.

– Beslutningsprosesser og ledelsens styring og oppfølging av prosjektet er også mangelfull og har nok vært en av hovedårsakene til at prosjektet har sklidd ut, slår Veritas-rapporten fast.

Etter DNVs syn er det uklart om produktet nå oppfyller krav og behov, både når det gjelder funksjonalitet, ytelse og andre ikke-funksjonelle krav. De mener også at det er usikkert om SSB har nødvendig kapasitet og kompetanse til å drifte og vedlikeholde løsningen.

I konklusjonen anbefaler Veritas derfor at Nye SSB.no ikke settes i produksjon «før det er gjort omfattende sikring av at virkelige krav og behov er ivaretatt» (...) samt at «IT-enheten og SSB for øvrig har etablert de nødvendige kapasiteter, kompetanse og avtaler for å kunne drifte og vedlikeholde» systemet.

– Vi tar Veritas-rapporten alvorlig og følger opp mange av tiltakene de anbefaler, særlig det som gjelder prosjektstyring og -gjennomføring, sier Nordrum.

Slik fremsto en uferdig versjon av brukergrensesnittet i nye SSB.no per juni 2010.
Slik fremsto en uferdig versjon av brukergrensesnittet i nye SSB.no per juni 2010. Bilde: kmt

Tar på seg skylden

Det har vært stort gjennomtrekk underveis i prosjektet. Flere nøkkelpersonen har vært byttet ut, og en rekke ulike leverandører har vært involvert.

Nettløsningen er basert på publiseringsplattformen Enonic, mens Bekk de siste tre årene har jobbet med implementering i samarbeid med SSBs egne ansatte. Accando og Bouvet har vært involvert på et tidligere stadium, mens både Halogen og Funka.nu har levert brukertesting.

Konsulentbistanden har vært kjøpt inn på timebasis, ifølge kommunikasjonsdirektøren i SSB. Hun ønsker imidlertid ikke å rette pekefingeren på underleverandører.

– Det har vært relativt stor turnover i prosjektet. Både innen prosjektledelse og ellers. Jeg tror ikke vi kan skylde på noen andre enn oss selv, sier Siv Nordrum.

Re-planlegging

Tilbake i 2010 slo forvaltningsorganets virksomhetsplan fast at fullføringen av Nye SSB.no var et hovedmål for året. Et mål de ikke var i nærheten av å nå.

I referat fra Statistikkrådet i november 2010 fremgår det at nettsidene skulle sjøsettes den 20. mars 2011. Et nyere referat stadfester at lanseringen ble utsatt til 27. november 2011. Samme måned ble det klart at snorklippingen igjen måtte utsettes, denne gang til 29. april 2012.

Status nå er at Statistisk sentralbyrå jobber med å få opp ytelsen på det nye nettstedet. For å komme i mål har de gått inn i en «replanleggings- og konsolideringsfase».

– Vi må sikre at vi har nok kapasitet til å drifte og forvalte nettstedet. I siste halvdel av august vet vi mer. Det er ikke fastsatt en ny lanseringsdato, sier direktør Nordrum.

For å få bedre grep om prosjektstyringen har SSB nå hentet inn en ny ekstern prosjektleder fra Fornebu Consulting, og de bruker firmaet Promis som ekstern kvalitetssikrer. I tillegg sier Nordrum at de har trimmet organisasjonen og «sørget for klarere ansvar, roller og fullmakter».

– Konsolideringen går ut på å finne ut hvor vi er i forhold til målet. Vi jobber med ulike planalternativer for å realisere disse målene. Hva vi lander på, blir avgjort først i høst. Denne våren har vi også satt igang en rekke tiltak, som sammenfaller med mange av de forbedringsforslagene Veritas har foreslått i sin rapport.

Last ned Veritas-rapporten her (PDF, 20 sider)

Kutter API-er

Programmeringsgrensesnitt (API-er) for enkel viderebruk av SSBs data var ett av tre hovedmål i de opprinnelige planene. Det het seg at de skulle utvikle «tjenester og funksjonalitet for distribuerte informasjonsobjekter, slik at innholdet blir gjort tilgjengelig der brukeren er».

digi.no omtalte denne biten i 2009, som et frislipp av forvaltningsorganets offentlige dataskattekiste.

Men dette har SSB valgt å skrinlegge. Eller utsette på ubestemt tid.

– Dette var en del av planene, men er ikke inne lenger. Det er et klart ønske om å få til dette etter hvert, men det er ikke del av det man kommer til å lansere nå i den første versjonen, sier Nordrum.

Dette er stikk i strid med regjeringens uttalte mål om at offentlige etater skal gjøre rådata tilgjengelig i maskinlesbare formater for gjenbruk av publikum.

– Den nye plattformen vil gjøre det lettere å etablere disse tjenestene eksternt, fordi det er lagt til rette for det. Det har vært nødvendig å foreta noen avgrensinger i prosjektet, slik at det skal bli mulig å lansere vår første versjon av ny løsning. Vi er selvfølgelig klar over regjeringens satsning på dette området, og har intensjoner om å følge det opp fremover, selv om det ikke er inne i prosjektomfanget nå.

Treghet

Hva er så de tekniske årsakene til ytelsesproblemene i den nye webløsningen?

– Vi har ikke kommet helt til bunns i analysen av hva som er årsakene, erkjenner Nordrum, som påpeker at de jobber på flere områder. Det som er knyttet til oppgraderinger av database og programvareversjonen skal være gjennomført.

– Samtidig har vi gjort ytelsesforbedringer i applikasjonene, noe som har gitt gode resultater. SSB.no har noen topper i bruksmønsteret klokken 10 hver dag, og spesielt den 10. i hver måned, med høy trafikk når nye statistikker offentliggjøres. Vårt fokus går nå på å ha stabil plattform også gjennom disse toppene. Ytterligere tiltak vi ser på, er skalering gjennom kjøp av flere servere, sier hun.

– Retningen er den samme

Hvordan skiller ambisjonene om Nye SSB.no seg fra de opprinnelige målene ved prosjektets oppstart våren 2007?

– De opprinnelige målene var å opprette et nytt brukergrensesnitt for ssb.no, å tilby vid spredning (eksterne tjenester) og nye publiseringssystemer. Målet om å tilby vid spredning ble tatt ut av omfanget i 2010, men den tekniske plattformen legger til rette for å tilby slike eksterne tjenester/API-er på et senere tidspunkt. Denne våren har vi som del av replanleggingen spisset resultatmålene for å få bedre styringsmål. Men retningen er den samme, sier Siv Nordrum.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.