SSL-VPN i vinden

En undersøkelse gjort av F5 Networks bekrefter at mange vil erstatte IPSec-VPN med SSL-VPN.

En undersøkelse gjort av F5 Networks bekrefter at mange vil erstatte IPSec-VPN med SSL-VPN.

F5 Networks leverer løsninger for applikasjonsbasert – tjenestebasert – trafikkstyring i nettverk. Selskapet har Jon Bjørnland, tidligere sjef for 3Com Nordic, som kontaktperson i Norge.

I en pressemelding heter det at F5 Networks har intervjuet 118 IT-ansvarlige i bedrifter med over 200 ansatte, og fått bekreftet den gjengse oppfatningen av at stadig flere ser på SSL-VPN som en mer hensiktsmessig løsning for fjernarbeid enn IPSec-VPN.

Drøyt halvparten (53 prosent) av de spurte sjefene svarte at de har ansatte som jobber ute av firmalokalene. Rundt 40 prosent svarte at de benytter seg av SSL-VPN i dag eller har pilotinstallasjoner på gang.

Bjørnland mener SSL-basert VPN er et kostnadseffektivt og mer lettadministrert alternativ til IPSec-baserte løsninger for fjernarbeidere. Han viser til at F5 Networks det siste året har økt med 67 prosent innen dette segmentet, og er nå en av de tre største leverandørene innen denne kategorien.

Som et direkte resultat av undersøkelsen planlegger F5 Networks å, i samarbeid med sine partnerforetak, gjennomføre seminarer i de nordiske landene om fjernarbeid og sikker fjerntilgang til bedriftens ressurser.

Til toppen