St.Olavs Hospital vant Rosings Kompetansepris

Kvinneklinikken ved St.Olavs Hospital fikk Rosings Kompetansepris 2005.

Kvinneklinikken ved St.Olavs Hospital fikk Rosings Kompetansepris 2005.

Juryens uttaler: ”Årets vinner av Kompetanseprisen er et unikt prosjekt på mange måter, og er et eksempel til etterfølgelse. Det er hyggelig å registrere at IKT-satsingen i det offentlige gir grobunn for slike aktiviteter.”

    Les også:

Videre begrunner juryen:

”Det er viktig at man på en slik måte fokuserer på personlig datakompetanse i tillegg til ambisiøse planer om IT-infrastruktur. I tillegg til gjennomføring av bred kompetanseheving har vinneren sørget for å dokumentere status før og etter prosjektet for å dokumentere effekt.”

”Prosjektet har vært solid forankret strategisk og ledelsen har gått foran hele veien både som motivator og ved å ”ta egen medisin”. På tross av kort prosjektperiode har bl.a. en fleksibel gjennomføringsmodell bidratt til en unik deltakelse i prosjektet på hele 93% av de ansatte.”

St. Olavs Hospital har besluttet at IKT skal tas i bruk på alle områder, og alle nivåer på det nye sykehuset. For at sykehuset skulle ha mulighet til å realisere denne målsetningen, innså man at IKT-kompetanse hos de ansatte var en nøkkelfaktor.

Høsten 2004 ble det derfor besluttet at den avdelingen som først flyttet over i nye lokaler i det nye papirfattige sykehuset, skulle gjøre nybrottsarbeid, og heve IKT-kompetansen hos sine ansatte.

Kvinneklinikken bestemte at alle ansatte skulle bli eBorgere uten kostnader for den enkelte ansatte. Alle ansatte ble ledet gjennom en elektronisk kompetansekartlegging som resulterte i en anbefalt opplæringsmetode, det være seg klasseromskurs, e-læring, eller selvstudier med bok. For å kvalitetssikre at den enkelte tilegnet seg det minimum av ferdigheter som sykehuset krevde, gjennomførte alle en avsluttende test.

Ved prosjektstart ble det kartlagt manglende kunnskaper hos 30 prosent av de ansatte. Disse ble anbefalt en opplæring tilpasset deres behov. Ved prosjektslutt kunne det dokumenteres at 95 prosent av deltagerne hadde bestått kravet til eBorger.

Til toppen