Stå sammen mot Telenor

Stå sammen mot Telenor, oppfordrer Rolf Larsen, administrerende direktør i Riksnett i sin kommentar til fusjonen mellom Datavarehuset og Telehuset spesifikt samt Telenors rolle i samfunnet generelt.

Stå sammen mot Telenor, oppfordrer Rolf Larsen, administrerende direktør i Riksnett i sin kommentar til fusjonen mellom Datavarehuset og Telehuset spesifikt samt Telenors rolle i samfunnet generelt.

Synspunkter på fusjonen mellom Datavarehuset og Telehuset spesifikt samt Telenors rolle i samfunnet generelt.

Telenor (staten) bør nå begrense seg for videre ekspansjon i Norge. Det er allerede en relativt stor misnøye med Telenors opptreden i markedet, og den vokser for hver ekspansjon selskapet gjør i eget land.

Norge er et lite land, hvor store tunge selskap får mye innflytelse. Men ingen har vel mer innflytelse enn et 100% statseid selskap som vet å få det som de vil med penger opptjent fra norske forbrukere etter mange års monopoldrift. De søker nå å være enerådende på all menneskelig kommunikasjon(tele/Internett), informasjon(medier) og distribusjon av teknologi i Norge. Det er vi ikke tjent med. Konkurranseforholdene blir dårlige, og informasjonskanalene (digitalt) blir monotone og inneholder ikke de motpoler vi i dag er vant til i mediesammenheng.

En erfaring har vi fra før, og det er at det nytter lite å klage til statlige organer over hva Telenor foretar seg. Der blir det foretatt lite eller ingenting.

Politikerne har skylden for at slik fremdrift tillates et statseid selskap, noe regjeringspartiet raskt bør ta stilling til. Eller er dette kapitalens makt til å presse landet over i en mer sosialistisk stat?

Jeg oppfordrer alle til å "stå sammen mot Telenor".

Til toppen