Stabil høy nettbruk

Bruken av Internett fortsetter å vokse i forhold til tilgangen i Norge, viser InterTrack målingen fra Norsk Gallup.

Bruken av Internett fortsetter å vokse i forhold til tilgangen i Norge, viser InterTrack målingen fra Norsk Gallup.

Det kan virke som om både bruk og tilgang til Internett blant nordmenn er inne i en stabil periode, ifølge tall fra Norsk Gallup Institutts månedlige måling InterTrack. Bruken av Internett i Norge er fremdeles i vekst, og tallene representerer en "all-time-high" som Gallup sier, med rundt 1,44 millioner personer som brukte Internett på månedlig basis og rundt 728.000 som brukte Internett på daglig basis.

Det understreker trenden om at stadig flere av de med tilgang bruker nettet daglig, det har vært en økning fra 37 til 39 prosent i denne gruppen. Dette er den høyeste prosentandelen Gallup har målt når det gjelder bruk i forhold til tilgang.

Tilgangen holder seg stabil og trenden fra tilsvarende måling i september blir fortsatt når både antall pesoner med tilgang til Internett og husstander med netttilgang er høy.InterTrack Oktober 1999 September 1999 Endring i tusen
Daglig bruk 728.000 702.000 + 26.000
Månedlig bruk 1.444.000 1.415.000 + 29.000
Tilgang, personer 1.869.000 1.910.000 - 41.000
Tilgang, husstander 615.000 621.000 - 6.000
Kilde: Norsk Gallups InterTrack-måling for oktober 1999. Antall intervjuer gjennomført: 3.095.
Til toppen