Stabil nedgang i IT-ledighet

Tallet på IT-ledige økte svakt i juli. Aetat mener det likevel er en stabil nedgang i IT-ledighet.

Tallet på IT-ledige økte svakt i juli. Aetat mener det likevel er en stabil nedgang i IT-ledighet.

Juli er toppmåned for registrering av arbeidsledige. Nyutdannede har avsluttet sin skolegang og melder seg gjerne på Aetat for å finne raskt en jobb.

– Dette er årsaken til at det er 196 flere IT-ledige i denne måneden, i forhold til juni, forklarer underdirektør Hans Kure til digi.no.

Like fullt er trenden nedadgående. I fjor på samme tid var det 372 flere ledige, 2.355.

I juli var det bare 222 ledige IT-stillinger. Til sammenligning var det i juni måned registrert 505 IT-stillinger hos Aetat. I tillegg er det kjent av en vesentlig del av jobbene rekrutteres internt eller gjennom personlige nettverk.

– Vi ser uansett en stabil nedgang i ledighet i IT-relaterte yrker, sier Kure til digi.no.

Men han tror ikke at IT-bransjen vil oppleve den ville kampen etter folk som ved dotcom-boblen, der bransjen gikk mann av huse for å finne kandidater.

– Det var ekstremt vanskelig å få tak i IT-folk ved 2000-årsskiftet, minnes Kure.

Hans inntrykk er likevel at det er relativt enkelt for nyutdannede å få jobb.

    Les også:

Hos Aetat var det i årets første fire måneder til sammen registrert 1.790 ledige stillinger fordelt med henholdsvis 514, 453, 393 og 430 stillinger i januar, februar, mars og april. I tillegg kommer det grå stillingsmarkedet, som kan utgjøre hovedtyngden av rekrutteringen.

For to år siden var det bare 921 ledige stillinger fordelt med 137, 353, 275 og 156 ledige stillinger i de samme månedene.

Aetats tall støttes godt opp av en undersøkelse blant Abelias medlemsbedrifter, som viser at over halvparten av 140 spurte medlemsbedrifter vil øke antall ansatte neste år.

Optimismen er enda større i de mellomstore bedriftene med mellom 20 og 100 ansatte, der neste 60 prosent svarer at de vil øke bemanningen neste år. Ingen venter nedbemanning.

Til toppen