Stabil norsk nettbruk

Brukerne av Internett holder seg stort sett stabile fra mars til april. 48 prosent med tilgang til Internett bruker nettet daglig.

Brukerne av Internett holder seg stort sett stabile fra mars til april. 48 prosent med tilgang til Internett bruker nettet daglig.

I april hadde 2,427 millioner nordmenn tilgang til Internett, hvorav 2,029 millioner benyttet nettet siste måned. 1,153 millioner nordmenn bruker Internett daglig, noe som er stabilt fra sist måned.

Den eneste forskjellen en kan se er en svak dreining i retning av flere kvinnelige brukere. I andel av hvem som har tilgang til Internett øker kvinneandelen fra 60 til 62 prosent, men et tilsvarende fall i prosentpoeng for menn, som sørger for at statistikken holder seg noen lunde stabil.

Andelen daglige brukere på Internett har ligget på 48 prosent i hele år, etter en gjevn vekst gjennom hele 2000 fra 39 til 47 prosent, viser tallene fra Intertrack, som lages av Norsk Gallup Institutt.

Til toppen