Stabil utvikling for nettmeglerne

Meglerstatistikken fra Oslo Børs viser at nettmeglerne verken har tapt eller kapret markedandeler i desember.

Hver måned utgir Oslo Børs statistikk på markedsandelene til børsmedlemmene.

Det er først og fremst målt i antall transaksjoner at nettmeglerne gjør seg gjeldende. Fortsatt preges nettmeglerne av å ha "småsparere" på kundelisten, de store og profesjonelle tradere og investorere bruker nok fortsatt hovedsaklig telefonen for å kjøpe og selge aksjer:


I desember hadde Net Fonds ASA 6,3 prosent av transaksjonene og 1,5 prosent av total omsetning målt i kroner for desember. Tilsvarende tall for Stocknet-Aston Securities ASA var 7,1 og 1,2 og for E-Trade 0,5 og 0,1.

Totalt ble det omsatt for 38,5 milliarder kroner og gjennomført 181.725 handler på Oslo Børs.

Tallene for nettmeglerne er omtrent like sammenlignet med november.

Det er grunn til å tror at stadig flere småsparere velger å handle via Internett. DnB Markets skriver i interne rapporter at privatkundene handler mer via nettet enn telefonen:


Til toppen