Stabil utvikling i Telecomputing

Omsetningen svikter noe, men resultatet er langt bedre enn for ett år siden.

Stabil utvikling i Telecomputing

Omsetningen svikter noe, men resultatet er langt bedre enn for ett år siden.

Norsk-svenske Telecomputing la i formiddag fram sine tall for andre kvartal.

Sammenliknet med andre kvartal 2008 falt omsetningen med 1,3 prosent til 226 millioner kroner. Driftsresultatet (EBITA) økte med 2,6 prosent til 16,9 millioner kroner. Resultatet etter skatt økte med 33,8 prosent til 10,5 millioner kroner.

Telecomputing fordeler sitt regnskap på tre enheter. Omtrent halve omsetningen kommer fra Norway IT Operations. De to andre, Sweden IT Operations og det hovedsakelig Sverige-baserte Kentor IT Solutions, er omtrent like stor, målt i omsetning.

Norway IT Operations økte omsetningen med 6,6 prosent til 114,7 millioner kroner, og driftsresultatet med 53,3 prosent til 13,5 millioner kroner. Selskapet beskriver nysalget i Norge som «lavere enn normalt», mens fornyingen av eksisterende kontrakter var «tilfredsstillende» og «noe høyere enn normalt».

I Sweden IT Operations falt omsetningen med 15,3 prosent mens det minimale driftsresultatet ble ytterligere svekket, fra 0,8 millioner kroner til 0,5 millioner. I Kentor sto omsetningen omtrent stille – ned 0,6 prosent til 57,0 millioner kroner, mens driftsresultatet falt 57,9 prosent til 2,9 millioner kroner. Telecomputings virksomhet i Sverige preges fortsatt av omstrukturering i første kvartal.

Om fremtiden sier Telecomputing: «Det generelle økonomiske klima er fremdeles usikkert, og det har blitt et svakere marked for IT-tjenester. Dette forventes å fortsette fremover, spesielt for konsulenttjenester.» Inntektene er i stor grad preget av langsiktige månedlige servicekontrakter med en fornyelsesrate på 95 prosent eller høyere. Derfor påvirkes selskapet mindre av den økonomiske nedgangen enn andre leverandører av IT-tjenester.

– Selv om vi forventer at inntektene skal forbli stabile, forventer vi også at den økonomiske nedgangen kommer til å redusere vekstrater fra tidligere års nivåer. Som en følge av svakere marked, vil Telecomputing benytte muligheten til å konsolidere virksomheten, bli mer kostnadseffektive og maksimere profitt og kontantstrøm på kort sikt, heter det i kvartalsrapporten.

    Les også:

Til toppen