Stadig bedre kvalitet på åpen kildekode

Skanning av 250 utbredte åpen kildekode-programmer viser klar forbedring i kodekvaliteten.

Stadig bedre kvalitet på åpen kildekode

Skanning av 250 utbredte åpen kildekode-programmer viser klar forbedring i kodekvaliteten.

Om åpen kildekode i seg selv gir færre feil i programvaren, er det delte meninger om, men det at kildekoden er tilgjengelig for alle gjør det i alle fall mulig for aktører som Coverity å utføre omfattende kvalitetsundersøkelser av koden.

Det har selskapet gjort gjentatte ganger over en toårs periode for et antall åpen kildekodeprosjekter som nå har passert 250.

    Les også:

Arbeidet gjøres ved hjelp av Coveritys Prevent-løsning, med støtte fra U.S. Department of Homeland Security, som en del av den amerikanske regjeringens «Open Source Hardening Project».

- Den uavbrutte forbedringen til prosjekter som allerede besetter god kodekvalitet og sikkerhet, understreker engasjementet åpen kildekodeutviklere har til å lage programvare med den høyeste integriteten, sier David Maxwell, åpen kildekodestrateg ved Coverity, i en pressemelding.

I løpet av de to årene prosjektet har pågått, har Coverity utført 14.238 individuelle skanninger med analyse av til sammen nærmere 10 milliarder kodelinjer.

I en ny rapport, «Scan Report on Open Source Software 2008», som skal gjøres fritt tilgjengelig her, konkluderer forskerne knyttet til Coveritys Scan-nettsted med at feiltettheten i koden har blitt redusert på 16 prosent i løpet av de siste to årene. Dette utgjør omtrent 8500 individuelle defekter.

Den mest utbredte feilen er av typen «Null-pointer dereference», noe som inntreffer når en peker med verdien NULL brukes som den peker til et gyldig minneområde.

Forskerne har også funnet ut at det ikke er noen sammenheng mellom lengden på funksjonene og tettheten av feil i den analyserte koden.

En oversikt over alle de skannede åpen kildekode-prosjektene finnes her.

    Les også:

Til toppen