Stadig færre gründere i Norge

Færre nordmenn vil starte for seg selv, viser ny rapport som næringsdepartementet fikk i dag.

Stadig færre gründere i Norge

Færre nordmenn vil starte for seg selv, viser ny rapport som næringsdepartementet fikk i dag.

Entreprenørskapet i Norge er på hell, viser rapporten om gründervirksomhet (GEM-rapporten for 2007) som tirsdag ble overlevert til Nærings- og handelsdepartementet.

6,5 prosent av den voksne befolkningen (18-64 år) i Norge var involvert i gründervirksomhet i fjor. Andelen er den laveste siden 2000, og Norge nærmer seg gjennomsnittet for EU. I 2006 var til sammenligning 9,1 prosent av befolkningen involvert i entreprenøriell aktivitet.

Nedgangen forklares med at vi har det ganske godt her i landet. Norge har hatt en høy økonomisk vekst, antall konkurser er på sitt laveste nivå på 14 år, og arbeidsledigheten er lav. Det er konkurranse om arbeidskraften og press på lønningene. I tillegg har renten økt, og den forventes å øke enda mer. Dermed svekkes lysten og øvrige insentiver hos den enkelte til innovativ aktivitet og til å etablere egen virksomhet.

GEM (Global Entrepreneurship Monitor) er et internasjonalt forskningsprosjekt. Den norske delen av rapporten er det Handelshøgskolen i Bodø og Nordlandsforskning som er ansvarlige for.

Selv om det de to siste årene er blitt stadig blir færre gründere i Norge, er vi fortsatt blant Europas mest entreprenørielle land. Kun ni land (Island, Portugal, Jugoslavia, Irland, Spania, Kroatia, Finland, Ungarn og Sveits) har en høyere målt aktivitet.

Rapporten konkluderer med at andelen som tror de vil starte egen virksomhet innen tre år synker kraftig, fra 20 prosent i 2006 til 15 prosent i 2007. Andelen som ser gode forretningsmuligheter synker også.

Undersøkelsen viser også at det er færre nordmenn enn tidligere som tror de har det som skal til for å bli en god entreprenør.

Blant gründerprosjekter som ble trukket fram i forbindelse med GEM-presentasjonen tirsdag, er gründerbedriften SquareHead Technology som har utviklet en helt ny mikrofonteknologi. Denne gjør det mulig for TV-produsenter å ta opp lyd av det som blir sagt ute på en fotballbane, uten at spillerne har mikrofoner på seg. (©NTB)

Til toppen