Stadig færre leser digi.no med IE

Andelen av digi.nos lesere som benytter alternative nettlesere vokser stadig.

Andelen av digi.nos lesere som benytter alternative nettlesere vokser stadig.

I begynnelsen av januar publiserte digi.no en artikkel om hvilke nettlesere digi.nos lesere foretrakk å benytte for å lese digi.no i desember. Kort oppsummert benyttet 73,86 prosent av leserne en versjon av Internet Explorer, 9,70 prosent benyttet Opera, mens 13,56 prosent benyttet Firefox.

Denne gangen har vi sett på de foreløpige tallene for april. Vi har også fått tallene for vårt søsternettsted, Dinside.no, som nok er mer representativ for den jevne nettbruker enn det tallene for digi.no er.

Mest oppsiktsvekkende er nok at bruken av Firefox stadig er i kraftig vekst. Av de 142.000 unike nettleserne som har besøkt digi.no til nå i april, var 18,59 prosent en versjon av Firefox. Også Opera øker. Til sammen 9,64 prosent av de unike nettleserne var en versjon av Opera. Andelen av unike Internet Explorer-nettlesere er derimot blitt redusert til 68,74 prosent. Tabellen nedenfor viser de ti mest benyttede nettleserversjonene blant digi.nos leser så langt i april.

Nettleser Andel %
MSIE 6.0 67,40
Mozilla Firefox 1.0 18,17
Opera 7.5 7,15
Opera 8.0 2,04
Safari 0,83
Netscape 5.0 0,76
AvantGo 6.0 0,64
MSIE 5.5 0,61
MSIE 5.0 0,55
Mozilla Firefox 0.10 0,36

Nettleserfordeling for digi.no i april

Den neste tabellen forteller nok egentlig mer om hvilken grad de ulike nettleserne benyttes av den norske befolkningen. digi.nos lesere har ofte langt bedre oversikt over hva som tilbys av alternative IT-produkter enn en gjennomsnittlig Ola eller Kari Nordmann.

Nettleser Andel %
MSIE 6.0 81,72
Mozilla Firefox 1.0 8,45
Opera 7.5 4,46
MSIE 5.5 1,28
MSIE 5.0 1,21
Opera 8.0 0,73
Safari 0,44
Netscape 5.0 0,29
Opera 7.2 0,27
Mozilla Firefox 0.10 0,18

Nettleserfordeling for Dinside.no i april

I likhet med forrige gang, publiserer vi også en oversikt over operativsystemene som benyttes av digi.nos lesere. Det er ingen endringer her i forhold til tallene fra desember som er større enn at det kan skyldes tilfeldigheter.

Operativsystem Andel %
Windows XP 73,50
Windows 2000 16,70
Linux 3,15
Windows Server 2003 1,66
Windows 98 1,49
MacOS X 1,30
FreeBSD 0,72
Windows NT 4.0 0,64
Windows ME 0,44
MacOS 0,18
SunOS 0,08
Windows 95 0,05
Windows CE 0,03
Macintosh PPC 0,01

Operativsystemfordeling for digi.no i april

Også systemene Amiga, OS/2, NetBSD og OFS er blitt registrert, men med en mindre andel enn 0,01 prosent.

digi.no understreker at dette ikke er noen vitenskapelig undersøkelse, og at det finnes en rekke faktorer som kan ha påvirket resultatet. Tallene må derfor kun anses som veiledende.

Til toppen