Stadig færre studieplasser innen IT

Bransjen skriker etter flere IT-hoder. Likevel legger Norge ned stadig flere IT-studieplasser.

Bransjen skriker etter flere IT-hoder. Likevel legger Norge ned stadig flere IT-studieplasser.

De siste tre årene har studenter som velger en bachelor- eller mastergrad innen IT nærmest veltet seg i jobbtilbud, og flere av dem blir rekruttert midtveis i studiene.

På bakgrunn av denne store etterspørselen kan det virke bakvendt at tallet på studieplasser innen IT er redusert med 411 fra 2004 til 2006.

Dette skyldes at antall studenter har falt kraftig fra dotcom-årene når IT var på mote. Et fall i søkermassen har gjort at særlig høyskolene etter hvert har måttet kutte antall studieplasser.

I 2004 var det 1981 studieplasser innen IT. Tallene for 2005 og 2006 er henholdsvis 1594 og 1570 studieplasser.

Nå tilspisses situasjonen enda mer. Fredag ettermiddag sendte Norges Informasjonsteknologiske Høyskole (NITH) ut en pressemelding der de informerer at høyskolen fra høsten 2007 vil samlokalisere sine studietilbud i Oslo.

Studentgrunnlaget gir ikke tilstrekkelig grunnlag for drift ved studiestedene i Bergen og Stavanger. Fra høsten 2007 vil derfor høgskolen konsentrere sin virksomhet til Oslo. Til sammen vil rundt 150 studenter og 20 ansatte berøres av denne samlokaliseringen.

Nedgangen i antall søkere til IT-studier i Norge, har dermed også rammet NITH. Fra en topp i år 2000 med 2300 studenter, har NITH i dag 650 studenter.

Det er åpenbart at studentene heller velger et gratis offentlig alternativ som for eksempel informatikkstudier ved Bergen universitet, i stedet for en privat løsning. Tar man en masterutdanning innen IT på NITH vil det koste studenten over 300 000 kroner for plassen.

Rektor Bjørn Hansen forteller til digi.no at NITH i Oslo vil forsterke og videreutvikle tilbudene på bachelor- og masternivå innen IT.

Nedgangen på antall studenter til IT-studier har falt med 10 til 15 prosent hvert år siden 2003. Det ser heldigvis ut til å flate ut for fra 2005 til 2006 falt det «bare» med 3,5 prosent.

– Til tross for at næringslivet skriker etter IT-hoder, står IT åpenbart ikke på førstevalget til dagens ungdom. Det kan virke som at andre fag virker mer lokkende på selvrealisering og utvikling for dagens ungdom som kanskje ennå ikke helt har oppfattet næringslivets behov, sier en forundret rektor.

Men unntaket er NTNU i Trondheim, der sivilingeniørstudiet, eller master i teknologi, hadde en solid framgang i søkertall. Tallet på studenter som valgte ingeniørvitenskap og IKT som førstevalg, vokste i år med 18,5 prosent.

I Trondheim kappes de tre søkemotorselskapene, Yahoo, Fast og Google om NTNU-studentene som i avgangsåret nærmest blir foret opp med gratis øl og pizza av IT-selskapene.

Til toppen