Stadig færre velger IKT-fag

IKT-bransjen kan snart komme i underskudd på nyutdannede ITK-folk, for skolene melder nå om laber interesse.

IKT-bransjen kan snart komme i underskudd på nyutdannede ITK-folk, for skolene melder nå om laber interesse.

IKT-bransjen slåss om å rekruttere erfarne konsulenter med solid utdannelse, mens nyutdannede går arbeidsledig.

At det er vanskelig å få jobb innen bransjen, vises nå tydelig i antall søkere til IKT-fag.

Ifølge tall fra Samordna opptak til NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), finner vi den største nedgangen i tradisjonelle ingeniørfag innen datateknikk og kommunikasjonsteknologi. Også linjene teknisk kybernetikk og ingeniørvitenskap på IKT viser en moderat nedgang de siste årene.

Dette er alle femårige studier som leder til en sivilingeniørgrad. Av 15 linjer på NTNU, er det IKT-fagene som har hatt den største nedgangen, mens medisin, medier og musikk er de mest populære. Jenteandelen på IKT-fag utgjør i år bare 9,5 prosent.

— Nedgangen har helt klart sammenheng med arbeidsmarkedet som virker inn på søking. Vi registrerer at ferdig utdannende studenter sliter med å få jobb, sier fungerende opptaksleder for studenter, Ida Ranes til digi.no.

- Det er spesielt de to siste årene NTNU har merket nedgangen. Søknadsmassen til linjen datateknikk har gått ned med i snitt 500 i året. I 2001 var det 1.961 søkere, som ble redusert til 1.208 i 2003 og ytterligere skåret ned til 873 i år.

På linjen kommunikasjonsteknologi har nedgangen på tilsvarende år gått ned fra 1.695, 1.074 og 771, mens det på teknisk kybernetikk har blitt redusert fra 1.263 i 2002 til 1.154 og 797 studenter i år.

Også Universitetet i Oslo (UiO) sliter. For å gi flest mulig tilbud i hovedopptaket har universitetet nå lagt ut ledige studieplasser på et restetorg, som blant annet gjelder elektronikk og datateknologi.

digi.no har tidligere omtalt NITH og Høgskolen i Oslo som begge er dypt bekymret. I juni fortalte rektor Bjørn Hanssen til digi.no at NITH bare hadde mottatt i underkant av 200 søkere til høstens opptak. Til sammenligning var det hele 800 søknader i gullåret 2000.

    Les også:

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, Ulf Uttersud forteller at teknologiske fagretninger har siden 1998 vist en nedgang på 75 prosent. Søkermassen til dataingeniør har siden 1998 sunket med hele 1.500 studenter.

Norsk Institutt for studier av forskning og utdannelse (NIFU) konkluderte i april med at arbeidsledigheten blant sivilingeniører og realister har økt med 10 prosent på to år.

Til toppen