Stadig flere barne-familier får bredbånd

Stadig flere norske husstander får bredbånd. Barne-familier skiller seg ut, viser nye SSB-tall.

Stadig flere norske husstander får bredbånd. Barne-familier skiller seg ut, viser nye SSB-tall.

Seks av ti husholdninger hadde i andre kvartal 2005 tilgang til internett, og to tredeler av disse var via bredbånd, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

ADSL, og andre DSL-teknologier, er nå blitt den vanligste oppkoblingen mot internett. 37 prosent av husholdningene hadde i andre kvartal ADSL, mens det på samme tid i fjor var 26 prosent. Av dem som ikke har fast oppkobling har halvparten tradisjonelt modem og den andre halvparten ISDN.

Familier med barn og familier med høy inntekt har i større grad tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Mens 63 prosent av husholdningene med samlet bruttoinntekt på over 600.000 kroner hadde bredbånd, var andelen for husholdninger med inntekter under 200.000 kroner kun 30 prosent. Tilsvarende tall for PC var henholdsvis 97 og 48 prosent.

Til toppen