Stadig flere begynner å fjernarbeide

Det blir pratet mindre om fjernarbeide etter dotcom-årene, men stadig flere gjør det.

Det blir pratet mindre om fjernarbeide etter dotcom-årene, men stadig flere gjør det.

Fjernarbeide, muligheten til å jobbe over nettet fra andre steder enn kontorplassen, var en av hypene under dotcom-årene. Snart skulle alle sitte hjemme, men så brakk dotcom-bølgen over og det ble nesten stille.

Men Gartner påpeker at fjernarbeide har en rekke fordeler. Til tross for mindre oppmerksomhet, øker bruken av fjernarbeide.

En nylig offentliggjort analyse fra Gartner viser at erfaringene jevnt over har vært positive, og at bruken øker. Gartner venter at globalt sett innen 2008 vil minst 41 millioner bedriftsansatte arbeide utenfor kontoret minst en dag i uken, og 100 millioner minst en dag i måneden. En stor andel av disse vil være amerikanere.

Det er nemlig spesielt amerikanere som har vært tidlig ute med å jobbe utenfor kontorplassen. Bedrifter har blitt godt støttet av lovgivningen til fordel for denne type jobbing, selv om den varierer fra stat til stat.

I 1998 jobbet rundt 10,1 prosent av den amerikanske arbeidsstyrken utenfor kontorplassen. I dag er penetrasjonen 21 prosent. Gartner forventer at 27 prosent av arbeidsstyrken vil fjernjobbe i 2008.

Fjernjobbing har også vunnet tillit i Vest-Europa, med klare variasjoner fra land til land. Land med størst andel av fjernjobbing i Europa er Finland, Sverige og Nederland. I absolutte tall har England og Tyskland flest telearbeidere eller fjernarbeidere. Norge er ikke nevnt i undersøkelsen.

Ifølge Gartners prognoser jobbet 3,5 prosent av den europeiske arbeidsstyrken utenfor kontorplassen i 1998. Det ventes å øke til 13 prosent i 2004 og 16,3 prosent i 2008.

Faktorer som vil påvirke fjernjobbing:

  • Bredbånd og internett-tilgang i alle hjem.
  • Økt press fra myndighetene og lovgivning om gunstige hjemmekontorløsninger.
  • Økt press fra ansatte om fleksible arbeidsordninger.
  • Økende miljøpress for mindre trafikk og eksos på veiene.
  • Lavere personal-, support- og utstyrskostnader for bedrifter.
  • Stadig sikrere og bedre nettverkstilknytning ut til hjemmene.
  • Ansattes krav, telearbeidere organiserer seg og lager egne hjemler.
  • Politisk uro, som for eksempel terrorvirksomhet. Greit å ha noen som jobber hjemmefra med tilgang til systemer i tilfelle ran og terroristhandlinger på sentralt sted.

Gartner spår at den største andelen av fjernarbeidere vil befinne seg i USA, sammen med Nord-Amerika, Vest-Europa og Japan.

Til toppen