Stadig flere bytter mobilselskap

Priskrigen i det norske mobilmarkedet fungerer- stadig flere skifter mobiloperatør, viser nye tall.

Priskrigen i det norske mobilmarkedet fungerer- stadig flere skifter mobiloperatør, viser nye tall.

Nær 495 500 skiftet mobilselskap i 2005, melder Post- og teletilsynet. Det er en økning på 43 000 fra i fjor, noe PT mener deres priskalkulator telepriser.nohar bidratt til.

Telepriser.no har nok utvilsomt bidratt til å gjøre prisforskjeller synligere siden den ble åpnet i 2002, men den prosentvise andelen som bytter abonnement har trolig ikke økt i år. I juli i år var det nemlig hele 4,8 millioner mobilabonnementer i Norge, en økning på 9,8 prosent fra året før. Økningen i antall som skifter abonnement var prosentvis hårfint mindre, med 9,6 prosent.

Gjennomsnittlig er det nå ca. 41 300 som hver måned velger seg et nytt mobilselskap, og totalt er det foretatt 1 654 045 porteringer siden ordningen ble igangsatt 1. desember 2001.

Selv om relativt mange skifter mobilselskap ser det ikke lenger ut til at dette skjer på bekostning av Telenor og Netcom i noen særlig grad. I følge PTs tall fra juli tapte Telenor sju prosentpoeng markedsandel fra første halvår 2001 til andre halvår 2003, men bare ytterligere ett prosentpoeng frem til første halvår 2005. Netcom gikk noe opp fra 2001 til 2003, og har tapt to prosentpoeng siden.

Til toppen