Stadig flere forkaster Internet Explorer

Enda flere har de siste månedene valgt bort Internet Explorer til fordel for alternativene.

Stadig flere forkaster Internet Explorer

Enda flere har de siste månedene valgt bort Internet Explorer til fordel for alternativene.

Mens Microsoft nettleser, Internet Explorer, tidligere ble brukt av over 90 prosent av webbrukerne, er det nå bare 65 prosent av webbrukerne i Europa som benytter IE, skal vi tro en ny undersøkelse gjort av det franske webanalyseselskapet Xiti i mars. En tilsvarende undersøkelse gjort i oktober i fjor, viser at andelen som benytter IE har sunket med 2,5 prosentpoeng.

Tallene fra Europa inkluderer dog ikke land som Russland, noe blant annet norske Opera Software er kritiske til.

For selv om undersøkelsen viser at Opera vokser noe, fra andel på 3,1 prosent til 3,3 prosent fra oktober til mars, mener Operas kommunikasjonsdirektør, Tor Odland, at det er et ekstremt stort sprik mellom tallene til Xiti og tallene fra andre analyseselskaper. Han synes det også er påfallende at Xitis rapporter fokuserer så mye på Firefox.

Odland har rett i at rapportene til Xiti har betydelig fokus på Firefox, både når det gjelder detaljnivå og vinkling.

Det Xiti likevel skriver er at markedsandelen til Firefox i Europa har steget fra 27,8 til 28,8 prosent siden oktober. I perioden februar til mars 2008 har Firefox-andelen har steget i 22 av de 32 landene undersøkelsen dekker, mens den har gått ned i 7 land. Veksten er størst i Andorra og Ungarn, mens nedgangen er størst i Bulgaria og Slovenia.

Firefox' andeler i europeiske land i mars 2008, ifølge Xiti.

Firefox gjør det aller best i Finland, med en andel på 45,9 prosent. Deretter følger Polen og Slovenia hvor andelen er omtrent 44 prosent. Nederst på listen ligger Nederland og Ukraina, med henholdsvis 16,4 og 15,2 prosent Firefox-andel.

Norge ligger også et godt stykke ned på listen med 20,3 prosent Firefox-andel. Andelen har steget med 0,1 prosentpoeng fra februar til mars. Bare Danmark har lavere Firefox-andel i Norden.

Rapporten antyder også at det er flere som benytter Firefox hjemme enn på jobben. Men andelen i snitt var på 28,3 prosent i virkedagene, steg den i mars til 30,1 prosent i helgen.

Undersøkelsen er tilgjengelig her på fransk. En Google-oversettelse til engelsk finnes her.

Nettleserandeler i Europa, ifølge Xiti.

    Les også:

Sammenligner man disse tallene med statistikk fra TNS Gallup om vanene til digi.no-leserne, blir bildet langt hyggeligere for blant annet Opera.

Andelen som leser digi.no med Internet Explorer er så langt i april på under 50 prosent.

Internet Explorer 7 har en andel på 35,0 prosent, mens IE6 benyttes av 13,1 prosent. De øvrige versjonene benyttes av svært få.

Firefox 2.0 benyttes av 28,3 prosent av digi.no-leserne, men allerede er andelen som benytter Firefox 3.0 på 4,3 prosent. Andelen som benytter IE 8 er til sammenligning bare på 0,1 prosent. Statistikken skiller ikke mellom Opera 9.0 og Opera 9.5, men til sammen har disse en andel på 13,1 prosent, altså det samme som Internet Explorer 6.

0,4 prosent av de besøkende har benyttet Safari så langt i mars. Dette tallet skurrer litt, siden andelen var på omkring tre prosent i både januar, februar og mars.

I diagrammet over betyr "other" gjenkjente nettlesere med lavere andel enn 4 prosent, mens "miscellaneous" utgjør nettlesere som ikke er blitt kjent igjen.

    Les også:

Til toppen