Stadig flere laster ned film ulovlig

Ulovlig fildeling over nettet øker stadig — aller mest delingen av film og tv-serier.

Til tross for mediebransjens søksmål og trusler mot personer som bedriver ulovlig fildeling, observeres det ingen nedgang i denne virksomheten. Tvert imot.

Til Ars Technica forteller Eric Garland, sjef for BigChampagne Online Media Management, om fildelings-trendene de siste månedene. Selskapet måler blant annet aktiviteten i fildelingsnettene.

Garland forteller at delingen av musikk i det populære P2P-nettene har vært stabil det siste året. I mai 2006 målte BigChampagne om 9 millioner samtidig tilknyttede deltakere. Nå, et år senere, har antallet bare vokst til 9,35 millioner. Dette er innenfor feilmarginen selskapet opererer med.

Garland tror en mulig forklaring er at man har oppnådd en metning i bruken, tilsvarende den man har sett i forbindelse med e-post.

- I mange år økte antallet brukere av e-post dramatisk. Så snart alle som ønsket e-post hadde fått det, flatet veksten ut, sier han.

Svært mye film og tv-serier deles ved hjelp av BitTorrent, og her er veksten i bruken dramatisk, mener Garland. I gjennomsnitt var det til enhver tid 66 prosent flere som benyttet en gitt torrent i mai i år enn i fjor.

Andelen som laster ned film i HD-formater er liten, men aktiv, ifølge Garland. Verre er det med tv-serier i HD-format. Dette er langt mer populært. Musikknedlasting via BitTorrent er økende og systemet er blitt det mest populære for nedlasting av hele musikkalbum.

Usenet, også kjent som nyhetsgrupper, har i mange år også blitt brukt for utveksling av ulovlig kopier materiale. Garland mener at det er en vekst i bruken av nyhetsgrupper til å dele blant annet film og musikk.

Han tror også at det stadig er flere som benytter såkalte «darknets», men sier at det er vanskelig å få en helhetlig oversikt over det som foregår i slike undergrunnsnettverk. Garland har ikke noen tro på en snarlig utvandring til darknets, siden de fleste er fornøyd med det som er tilgjengelig i P2P-nettverkene.

Til toppen