Stadig flere ledige IT-stillinger

Juni-måned viste en svak vekst av ledige IT-folk, men som oppveies av flere ledige jobber.

Juni-måned viste en svak vekst av ledige IT-folk, men som oppveies av flere ledige jobber.

Det var 15 flere ledige IT-folk i juni sammenlignet med mai, med henholdsvis 1.787 og 1.772 ledige i de to månedene.

Ifølge analysedirektør Stein Langeland i Aetat er dette ikke oppsiktvekkende, ettersom juni tradisjonelt har flere nyutdannede på markedet.

- Ledigheten er likevel 14 prosent lavere enn for ett år siden, sier han til digi.no

Tilgangen på ledige jobber blir dessuten stadig bedre. I løpet av juni måned var det hos Aetat registrert 505 relevante IT-stillinger. I tillegg er det kjent av en vesentlig del av jobbene rekrutteres internt eller gjennom personlige nettverk.

Arbeidsdirektør Inger Johanne Stokke i Aetat mener at så mange som 60 prosent av alle stillinger utlyses gjennom uformelle kanaler. Bare fire av ti stillinger blir utlyst i aviser, tidsskrifter eller stillingsbaser på Internett.

- Det uvanlige er at trøkket på ledige stillinger har holdt seg til langt ute på sommeren, framholder Langeland.

Ledige stillinger har faktisk økt fra mai med 497 stillinger til 505 stillinger i juni.

Målt på årsbasis var det en vekst fra mai 2004 til mai 2005 med 72 prosent og fra juni til juni samme periode med hele 94 prosent, noe som viser at vi er inne i et blomstrende arbeidsmarked.

Hos Aetat var det i årets første fire måneder til sammen registrert 1.790 ledige stillinger fordelt med henholdsvis 514, 453, 393 og 430 stillinger i januar, februar, mars og april. I tillegg kommer det grå stillingsmarkedet, som kan utgjøre hovedtyngden av rekrutteringen.

For to år siden var det bare 921 ledige stillinger fordelt med 137, 353, 275 og 156 ledige stillinger i de samme månedene.

    Les også:

Aetats tall støttes godt opp av en undersøkelse blant Abelias medlemsbedrifter, som viser at over halvparten av 140 spurte medlemsbedrifter vil øke antall ansatte neste år.

Optimismen er enda større i de mellomstore bedriftene med mellom 20 og 100 ansatte, der neste 60 prosent svarer at de vil øke bemanningen neste år. Ingen venter nedbemanning.

2006 blir også året for investeringer, og dermed ytterligere utsikter til nyansettelser. Over en av tre av de spurte bedriftene i undersøkelsen forventer en økning av investeringer til neste år, går det fram av undersøkelsen.

Til toppen