Stadig flere leverer digital skjema

Etter to års drift leverer over halvparten av selskapene aksjonærinformasjon elektronisk.

Etter to års drift leverer over halvparten av selskapene aksjonærinformasjon elektronisk.

Elektronisk innlevering av skjemaer til det offentlige kan spare mange penger for skattebetalerne, og ofte får de som leverer dem inn enda større gevinster. Skatteetaten har gått i front av denne utviklingen, med 1,2 millioner selvangivelser levert elektronisk i fjor.

I år kan de slå seg på brystet over at nok en elektronisk innleveringstjeneste har blitt en suksess. Altinn ble startet i fjor. Til denne tjenesten skal 130.000 aksjeselskaper sende inn opplysninger for at de skal sendes ut igjen til 600.000 norske aksjonærer, som trenger opplysningene for å fylle ut selvangivelsen. I fjor leverte 36 prosent av selskapene opplysningene elektronisk, på tross av at mange mente systemene var tungrodde. Mange hadde problemer med leveringen.

Brukerne har tydeligvis ikke latt seg skremme, for i år er 62 prosent av aksjonærregisteroppgavene levert elektronisk. Det vil si 80.000 selskaper.

– Dette er vi fornøyd med, sier informasjonsdirektør i Skatteetaten Lise Halvorsen, til digi.no. – De som har mest nytte av dette er aksjonærene, som før måtte henvende seg til selskapene for å få denne informasjonen, men som nå får den tilsendt.

Skattedirektør Bjarne Hope er meget fornøyd.

– Vi er svært fornøyd med at andelen som leverer elektronisk øker så kraftig. Positive tilbakemeldinger fra brukerne tyder også på at det i år gikk mye greiere å levere elektronisk, sier han i en pressemelding.

Langt flere selskap har i år levert oppgavene innen fristen, og oppgavene har også færre feil og mangler. Om lag 11 prosent av selskapene blir i år bedt om å rette oppgavene, mot 16 prosent i fjor.

Aksjonærregisteroppgaven danner grunnlag for realisasjons- og beholdningsoppgavene som over 600.000 aksjonærer får i mars og april. Opplysningene i oppgaven trenger de for å fylle ut informasjon om sine aksjeposter i selvangivelsen.

Skatteetaten lanserer i år en ny forbedring som vil gi enda flere mulighet til å levere skjemaer elektronisk. Tidligere har det bare vært mulig å gjøre noen få endringer hvis man skal kunne levere selvangivelsen elektronisk. I år lover Skatteetaten at de aller fleste skal kunne levere elektronisk. Nye endringsmuligheter og vedleggskjemaer skal sørge for det.

Til toppen