Stadig flere ringer over WLAN

Markedet for IP-telefoni over WLAN er i kraftig vekst.

Markedet for IP-telefoni over WLAN er i kraftig vekst.

(Bildet viser en Sony Ericsson p990i WLAN-mobil, som kommer på markedet i første kvartal 2006.)

En undersøkelse gjennomført av Infonetics Research tyder på at det globale markedet for IP-telefoni-løsninger over WLAN vokste med 76 prosent til 102,5 millioner dollar fra 2004 til 2005.

IP-telefoni brukes primært av bedrifter, og over halvparten av markedet i 2005, nærmere bestemt 52 prosent, var i Asia/Stillehavområdet. Nord-Amerika står for 25 prosent, Europa, Midtøsten og Afrika for 21 prosent.

Om to av tre telefonapparater solgt til bruk i WLAN i 2005 var av typen som bare kan brukes i WLAN. Resten var av typen «dual-mode», det vil si at de også kan fungere som mobiltelefoner utenfor WLAN-ets dekningsområde. Man regner at kombinerte mobil- og WLAN-telefoner etter hvert vil dominere i dette markedet.

Mot slutten av 2005 ble spesifikasjonene for tjenestekvalitet i trådløse nett standardisert som IEEE 802.11e. Infonetics tror det vil utløse en bølge av nye produkter og mer utbredt anvendelse av både tale og video over WLAN.

I 2006 ser Infonetics for seg at markedet for IP-telefoni over WLAN – forkortet til VoWLAN – vil øke med 158 prosent. Etter hvert vil markedet omfatte stadig flere forbrukere, tror analytikerne.

    Les også:

Til toppen