Stadig flere surfer med Android

Men fortsatt langt fram til iPhone.

Stadig flere surfer med Android

Men fortsatt langt fram til iPhone.

AdMob, et selskap som leverer annonser til mer enn 15 tusen mobilnettsteder globalt, kom nylig med en rapport med statistikk over hvilke smarttelefoner som benyttes for å besøke nettstedene selskapet betjener. Tallene inkluderer altså ikke trafikk fra vanlige feature-mobiler eller tjenester som Opera Mini.

De globale tallene viser at brukere av Apples iPhone OS-baserte enheter står for temmelig nøyaktig halvparten av trafikken på de aktuelle mobilnettstedene. Dette inkluderer både iPhone og iPod Touch.

På andre plass blant leverandørene, med 24 prosent, kommer smartmobiler fra Nokia. Symbian OS, som ikke bare brukes av Nokia, har en andel på 25 prosent blant operativsystemene.

På leverandørsiden følger deretter HTC, RIM og Palm, med henholdsvis 12, 7 og 3 prosent, mens de øvrige deler en andel på 4 prosent.

På plattformsiden er det flere operativsystemer som gjør seg gjeldende. Etter Symbian OS følger Android med 11 prosent, RIM OS (BlackBerry) med 7 prosent. På de neste plassene kommer Windows Mobile, WebOS og Palm OS med henholdsvis 3, 2 og 1 prosent.

Andelen av trafikken på mobilnettsteder skapt av ulike smartmobiler. Trafikk fra øvrige mobiler er ikke med i disse tallene, som gjelder for oktober 2009.
Andelen av trafikken på mobilnettsteder skapt av ulike smartmobiler. Trafikk fra øvrige mobiler er ikke med i disse tallene, som gjelder for oktober 2009. Bilde: AdMob

Tar man med også andre typer mobiltelefoner i regnskapet, blir rekkefølge litt endret.

Da oppnår Apple en andel på 32,1 prosent, Nokia 19,6 prosent, Samsung 12,3 prosent og HTC 5,6 prosent. Deretter følger Motorola med 5,2 prosent, Sony Ericsson med 4,7 prosent og RIM og LG med 3,2 prosent hver. I tillegg har Kyocera 1,7 prosent, Palm 1,4 prosent, Sony 1,2 prosent, mens øvrige og ukjente leverandører deler en andel på 9,9 prosent.

Tabellen viser hvor stor andel av trafikken ulike mobiltelefoner har skapt på mobilnettstedene som er med i undersøkelsen.
Tabellen viser hvor stor andel av trafikken ulike mobiltelefoner har skapt på mobilnettstedene som er med i undersøkelsen. Bilde: AdMob

Tallene i tabellen til høyre viser andelen til de 20 mobiltelefonene (og enkelte andre mobile enheter) som brukes mest til å besøke nettstedene AdMob leverer annonser til.

AdMob gjengir også tilsvarende tall for en del enkeltnasjoner. De viser at de globale tallene bærere preg av at mer enn halvparten av alle de registrerte sidevisningene i rapporten har blitt gjort av nordamerikanske brukere.

Tallene for Indonesia viser for eksempel at alle de 20 mest brukte mobilene har en andel på mellom 1,1 og 4,3 prosent. Verken iPhone eller iPod Touch er blant disse. Derimot ligger Nokias N70 på topp, og hele 57,5 prosent av den indonesiske trafikken skapes av mobiler fra det finske selskapet.

I Storbritannia er derimot situasjonen en helt annen. Der skapes 60,5 prosent av trafikken av enheten Apple iPhone eller iPod Touch. HTC Dream står for 2,9 prosent av trafikken, etterfulgt av Nokia N95 med 1,7 prosent. Likevel ligger Sony Ericsson på andre plass blant leverandørene. Selskapets mobiler står til sammen for 8,5 prosent av trafikken på mobilnettstedene AdMob registrerer.

Tallene i undersøkelsen gjelder for oktober 2009.

Til toppen