ANALYSER

Stadig flere velger Eclipse for Linux

Jevn strøm av utviklere går fra Windows til andre plattformer.

Harald BrombachHarald BrombachNyhetsleder
15. juni 2010 - 11:16

Eclipse Foundation kom i forrige uke med resultatene av en undersøkelse gjort på stiftelsens nettsted, som er basert på 1696 fullførte besvarelser.

Undersøkelsen omhandler først og fremst bruken av den åpen kildekodebaserte utviklerplattformen Eclipse. Eclipse er først og fremst beregnet for Java-utviklere, men støtter også en mengde andre språk gjennom plugins. Også mange andre verktøy, slik som Lotus Notes og Zend Studio, bygger på Eclipse.

Deltakerne i undersøkelsen svarte blant annet på hvilket operativsystem de benytter når de bruker Eclipse. Windows er helt klart mest brukt, med 58,3 prosent. Men andelen var langt på hele 73,8 prosent i 2007 og 64,3 prosent i 2009, noe som tyder på at brukerne i stadig større grad velger andre plattformer når de bruker Eclipse.

Samtidig øker bruken av Linux og Mac OS X. Andelen som benytter Linux når de utvikler med Eclipse har vokst fra 20,0 til 32,7 prosent siden 2007, mens Mac-andelen har vokst fra 3,5 til 7,9 prosent.

Det er forøvrig nesten fire ganger så mange som bruker Eclipse i Ubuntu enn i Linux-distribusjonen på andre plass, Fedora.

Bilde: Eclipse Community Survey 2010

Det er kanskje ikke så overraskende at flere av Eclipse-brukerne velger Linux, siden dette lenge har vært den primære utrullingsplattformen for utviklerne. 46 prosent av utviklerne lager programvare primært for Linux, mens 42 prosent utvikler primært for Windows. Det skal ikke ha vært noen større endring i fordelingen her siden undersøkelsen i fjor.

Det at Eclipse fortsatt er mest brukt i forbindelse med Java-utvikling, går også fram av undersøkelsen. 69,5 prosent utvikler primært i Java. Deretter følger C/C++ med 10,5 prosent og PHP med 9,0 prosent.

26,9 prosent av utviklerne som har svart på undersøkelsen, oppgir at de primært utvikler serverorientert programvare. En nøyaktig like stor andel utvikler primært webbasert applikasjoner, mens 21,0 prosent utvikler desktopapplikasjoner.

Bilde: Eclipse Community Survey 2010

Omtrent 36 prosent av utviklerne benytter Eclipse RCP/SWT som sitt primære rammeverk på klientsiden. Deretter følger Java Swing med omtrent 32 prosent, foran Microsoft .NET Winforms med drøyt 7 prosent og GTK+ med drøyt 4 prosent.

Blant rammeverkene på serversiden benyttes Spring av nesten 20 prosent mens Enterprise JavaBeans benyttes av nesten 19 prosent. Servlets, Equinox og Apache Struts følger på de neste plassene med henholdsvis 6 og 5 prosent.

Mer enn hver fjerde utvikler som lager webapplikasjoner i Eclipse, benytter JQuery som sitt primære RIA-rammeverk. Adobe Flash/Flex benyttes av 9 prosent, mens Google Web Toolkit benyttes av 8 prosent. Deretter følger ExtJS, Prototype/Scriptaculous og Dojo som alle er det primære RIA-rammeverket for omtrent fem prosent av utviklerne som har svart på undersøkelsen.

Hele rapporten er gjengitt i dette dokumentet. Der finnes det også lenker til regneark som inneholder tall fra samtlige av spørsmålene som ble stilt.

Dette inkluderer spørsmål om bruk av applikasjonsservere, databaser, versjonskontroll, endringsadministrasjon, utviklingsmetodikk og planer om bruk av nettskyløsninger.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.