Stadig flere velger hjemmekontor

Fire av ti norske bedrifter har en ordning med hjemmekontor for sine ansatte.

Fire av ti norske bedrifter har en ordning med hjemmekontor for sine ansatte.

39 prosent av 2.000 bedrifter har en ordning med hjemmekontor for sine ansatte. Bare syv prosent av bedriftene er misfornøyd med ordningen, mens fem prosent svarer vet ikke eller at hjemmekontor er uaktuelt.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Perduco for kunnskapshuset Deloitte blant 2.000 bedrifter i juni 2004.

Det er blant bedriftene i Oslo, Akershus og Hordaland at flest bedrifter har hjemmekontor for sine ansatte. Andelen her ligger nær 50 prosent.

Advokat Tore Paulshus i Deloitte Advokatfirma sier i en pressemelding at foruten ønske om en fleksibel arbeidssituasjon, er det nærliggende å tro at gunstige skatteregler har medvirket og er mye av årsaken til den store utbredelsen av hjemmekontor.

Arbeidsgivers dekning av kostnader til telefon, personsøker, telefaks, installasjon og abonnement på ISDN, internettbruk er unntatt skatteplikt for arbeidstaker innenfor statens takster. Videre eksisterer det gunstige ordninger vedrørende hjemme-pc.

Av de bedriftene som har hjemmekontorordning for de ansatte, er hele 92 prosent av bedriftslederne fornøyd med ordningen. 76 prosent av de spurte bedriftene som har hjemmekontor for sine ansatte, mener at produktiviteten øker som følge av ordningen. Og de mest positive lederne finner man i de minste bedriftene.

Vi lever i en hektisk hverdag som krever mer av arbeidstakerne enn tidligere og hjemmekontor bidrar til å gi økt fleksibilitet. Dessuten kan hjemmekontor være et konkurransefortrinn for en bedrift for å trekke til seg den mest attraktive arbeidskraften, sier Paulshus.

Av bedriftene med hjemmekontorordning for sine ansatte, svarer 30 prosent at ordningen gjelder for samtlige ansatte i bedriften. I bedrifter med over 100 ansatte svarer kun åtte prosent det samme.

Til toppen