Stadig mer penger i jernbanefiber

Etter snart tre års drift med utgangspunkt i fiberkablen som går langs jernbanesporene over store deler av Norge, kan jernbaneverkets eget televerk snart konstatere et underskudd før skatt på minus 18 millioner.

Etter snart tre års drift med utgangspunkt i fiberkablen som går langs jernbanesporene over store deler av Norge, kan jernbaneverkets eget televerk snart konstatere et underskudd før skatt på minus 18 millioner.

Det negative resultatet kommer etter en omsetningsvekst i 2000 på 35 prosent og en omsetning på 78 millioner kroner.
Bane Tele investerte 18 millioner kroner i 2000 i sitt landsdekkene, fiberbasert bredbåndsnett. Siden 1998 er omsetningen doblet og blant investeringene gjort i fjor var kostnader i forbindelse med prosessutvikling og forberedelse av IP-nett, kapasitetsøkning i nettet, utbygging av GSM-R og leveranse til UMTS-operatørene.


Administrerende direktør i BaneTele, Trygve Tamburstuen, ønsker nå å omgjøre Bane Tele til et eget aksjeselskap for å kunne videreutvikle virksomheten.

- Det er et stort behov for investeringer, som ikke kan finansieres fornuftig med dagens tilknytningsform, sier Tamburstuen.

Tamburstuen sier at Bane Tele har arbeidet med omgjøring til aksjeselskap i snart tre år.

Til toppen