Stadig mer sensur av politiske ytringer

To europeiske land peker seg negativt ut i rapport fra Google.

Stadig mer sensur av politiske ytringer
Myndigheter og myndighetspersoner i mange land henvender seg i økende grad til Google for å få fjernet kritikk mot seg selv. Bilde: PantherMedia / Dan Kosmayer

Google kom i går med en innsynsrapport som forteller om mengden av forespørsler selskapet har fått fra myndighetene i ulike land angående fjerning av innhold på nettet. Rapporten forteller at utviklingen dessverre går i helt feil retning. Fra andre halvdel av 2012 til første halvdel av 2013 har antallet forespørsler økt med 68 prosent. I alt mottok selskapet 3846 forespørsler om å fjerne 24 737 tilfeller av innhold på selskapets servere.

– I løpet av de siste fire årene har en foruroligende trend vært konsekvent: myndigheter fortsetter å be oss om å fjerne politisk innhold. Dommere har bedt oss om å fjerne informasjon som er kritisk mot dem, politiavdelinger vil at vi skal fjerne videoer eller blogger som belyser deres atferd, og lokale institusjoner som byråd vil ikke at folk skal finne informasjon om dere beslutningsprosesser. Disse funksjonærene henviser ofte til ærekrenkelse, personvern og til og med åndsverkslovgivning i sine forsøk på å få fjernet politiske uttalelser fra våre tjenester. I den forrige perioden mottok vi 93 forespørsler om å fjerne kritikk av regjeringer, men fjernet innhold som følge av dette ved under en tredel av tilfellene. Fire av forespørslene ble innlevert som krav om copyright, skriver Susan Infantino, juridisk direktør i Google, i dette blogginnlegget.

Forespørslene kommer fra mange land, også Norge. Begge de to norske forespørslene ble avvist. De dreide seg om henholdsvis en YouTube-video og noe Street View-innhold.

Tyrkia

I blogginnlegget trekker Infantino spesielt fram to land hvor utviklingen har vært spesielt ille. Det ene landet er Tyrkia, hvor mengden av forespørsler har blitt neste tidoblet på et halvt år. Omtrent to av tre av de 1673 forespørslene skal ha vært knyttet til innhold som ble påstått å være brudd på den tyrkiske 5651-loven, som omhandler kriminalitet gjort via Internett, som også gir myndigheten mulighet til å kreve at tilgangen til nettsteder blokkeres i Tyrkia.

Google samtykket til noen av forespørslene, blant annet angående et antall blogginnlegg som inneholdt blant annet ID-nummer og bankkontoinformasjon om flere personer i den tyrkiske regjeringen. En rekke andre forespørsler handlet om å få fjernet innhold som kritiserte Mustafa Kemal Atatürk, grunnleggeren av den tyrkiske republikken.

Svartelisting

Det andre landet som trekkes fram er Russland. Ifølge Infantino har antallet forespørsler blitt mer enn doblet siden en svarteliste-lov ble satt i innført i fjor høst. I alt mottok Google 257 forespørsler om fjerning av innhold fra Russland i første halvdel av 2013.

Infantino burde nok også ha trukket fram Googles eget hjemland, som sendte selskapet 545 forespørsler om fjerning av 3887 tilfeller av innhold i første halvdel av 2013. Dette er en økning på 70 prosent fra forrige periode. Google samtykket til drøy femti prosent av disse forespørslene. De aller fleste av forespørslene var knyttet til søkeresultater og ble begrunnet med ærekrenkelse.

Det som er verdt å understreke, er at et stort flertall av de amerikanske forespørslene var basert på rettskjennelser. Forespørslene fra Russland og Tyrkia stammer i langt større grad fra andre statsmakter, for eksempel politiet.

Les mer om: