Stadig mer Unicode på weben

Unicode har på få år rukket å bli det mest brukte tegnsettet på weben, ifølge Google.

Stadig mer Unicode på weben

Unicode har på få år rukket å bli det mest brukte tegnsettet på weben, ifølge Google.

Google har registrert bruken av tegnsett på websider i alle fall siden 2001. Tallene hentes fra websider selskapet indekserer. Tallene viser at det har skjedd store endringer de siste årene.

Mens ASCII, som stort sett bare støtter engelske alfabetet, tallene 0-9 og en del andre mye brukte tegn, dominerte stort med over 50 prosent andel fram til 2002, opplevde Vesteuropeiske tegnsett (ISO 8859-1, Windows-1252), som blant annet støtter bokstaver som Æ,Ø og Å, et forsiktig oppsving omkring 2005, før de sammen med ASCII gradvis er blitt erstattet med Unicode.

Unicode er laget for å være standard tegnsett på alle datamaskiner og støtte alle språk som er i praktisk bruk. Den nyeste versjonen, 5.1, støtter over 100.000 ulike tegn.

Ifølge Googles statistikk har bruken av Unicode på weben vokst nesten eksponentielt siden 2005 og passerte i løpet av en tidagers periode i desember i fjor både ASCII og de Vesteuropeiske tegnsettene.

Til toppen