Stadig mer vil bli gratis

IT-brukere og bedrifter kan glede seg - det vil dukke opp gratis-alternativer for stadig flere typer programvare fremover, spår Gartner. Her er rådene Gartner deler ut.

IT-brukere og bedrifter kan glede seg - det vil dukke opp gratis-alternativer for stadig flere typer programvare fremover, spår Gartner. Her er rådene Gartner deler ut.

Gartner går jevnlig igjennom den teknologiske utviklingen på en rekke felter og deler ut råd til sine store kunder om hva de bør satse på og kanskje viktigst - hva de bør se an.

I en fersk gjennomgang digi.no har fått tak går Gartners gjennom utviklingen av Linux og andre typer gratis-programvare basert på åpen kildekode. For å gi sine kunder råd om planlegging og kjøp, bruker Gartner en "hype-kurve" for å beskrive hvordan de tror en gruppe teknologier vil bli utviklet og fanget opp av markedet.

Gartner kaller fasene "teknologiutløser" (oppfinnelse/gjennombrudd), "toppen av overspente forventninger" (mye hype, og mange oppstarter) "dalbunn og pessimisme" (teknologien dømmes som feilslått), "oppoverbakke" (pionérkunder starter opp) og "platå" (30 prosent markedsaksept).

Målet med kurven reduserer støy fra markedsføring og PR og fokuserer på realitetene.

Gartner påpeker at Linux er blitt et tungt fenomen i IT-bransjen og at mange aktører tror den frie delingen av kildekoden der mange bidrar gratis til å forbedre et felles produkt kan brukes på andre typer programvare. Om dette stemmer gjenstår å se, mener Gartner. Men mange aktører satser tungt og hardt, noe som kan skape store omveltninger i IT-bransjen. Her er Gartners spådommer.

Legg merke til at selv om enkelte teknologier er mer "hypet" og dermed er lengre bak på kurven enn andre, kan det ta kortere tid før de blir realiteter.


Teknologiutløser-stadiet (på vei opp)

Nisje-systemer for offentlig sektor

Det foregår åpen-kildekode-utvikling av systemer for blant annet innbetaling av skatt, betaling av bøter og bil-registere, men arbeidet er beskjedent. Offentlig påtrykk for å kutte IT-kostander kan øke farten. Vanlig bruk ligger 5-10 frem.

Forretnings-applikasjoner

Systemer for kundeadministrasjon (CRM), salg, økonomi, personal-admininstrasjon utviklet med åpen kildekode er begrenset av mangelen på standarder og behovet for store start-investeringer. Utvikligen kan skyte fart ved at leverandører som sliter velger å dele ut sin kode. Vanlig bruk ligger 5-10 år frem.

Konsern-portalplattformer

Systemer som samler inn og deler ut informasjon skrevet i åpen kildekode kan være i vanlig bruk 2-5 år frem i tid. Fremveksten av XML hjelper Apache, Red Hat og Zope, mener Gartner.

PC-programmer:

Bruken av gratis Office-konkurrenter og annen PC-programvare bremses av kompatibilitetsproblemer. Gartner tror derfor ikke Office vil få stor konkurranse på kort sikt. Men tar gratis-programmer på PC av, vil det få enorme konsekvenser for bransjen. Det kan skje i løpet av 2-5 år.

Samarbeidsprogramvare

Epost, instant messaging, videokonferanse og applikasjondeling. På epost brukes åpen kildekode-systemer bredt og andre applikasjoner kan bli vanlig i løpet av 2-5 år.

Publiseringsløsninger for Internett.

Her finnes det løsninger med åpen kildekode, men kvaliteten varierer mye. Mulig bred bruk i løpet av 2-5 år.

Toppen av overspente forventninger - mye snakk - lite virkelighet

Multimedia Streaming-programvare

Helix Community, med støtte fra RealNetworks har gjort lagt om til åpen kildekode. Mulig bred bruk om 2-5 år.

Applikasjons-servere

Åpen-kildekode-baserte applikasjonsservere er etablert for Internett-systemer og begynner å bli en konkurrent til Java. Dette øker prispresset på kommersielle leverandører. Bred bruk 2-5 år frem i tid.

Linux på skrivebordet

Strammere IT-budsjetter og høyere Microsoft-priser gjør at Linux vil få mange til å vurdere Linux, men man mangler en del programmer på Linux. Kostnadene for å bytte er en sperre. Linux blir derfor ikke vanlig på skrivebordet før om to til fem år.

Databaser

Mange små og mellomstore bedrifter har tatt i bruk for eksempel MySQL, men slike systemer mangler avansert funksjonelitet for å støtte store systemer. Utviklingen vil ikke gjøre noe hopp, men øke langsomt til vanlig bruk om 5-10 år.

Utviklings-verktøy

Begynner å bli konkurrenter til kommerielle produkter, men de siste er koblet tettere mot plattformer og andre miljøer. Vanlig bruk om 2-5 år.

Dalbunn og pessimisme:(mindre omtale og håp)

Programmeringsspråk

.

Time to Plateau/Adoption Speed:Two to five years.

Brukt riktig kan åpen kilde-kode verktøy som Perl, Pyhton og PHP øke produktiviteten. I vanlig bruk om 2-5 år.

Distribuert datakraft

Systemer som lar deg spre oppgaver over mange maskiner som du kanskje ikke eier selv, også kalt gris computing. Betyr mindre for bedriftsmarkedet, mest interessant for forskere. 5-10 år frem i tid.

Peer-to-Peer-teknologier

Systemer som skal la brukere dele ressurser og filer er så langt blitt en intellektuelt interessant teknologi uten noen gode eksempler på mulig bruk. 5-10 år til mulig bred bruk.

Oppoverbakke (på vei til massemarkedet)

Web-servere

Svært mange Internett-systemer drives med åpen kildekode-programvare som Linux og Apache og vekste vil bare fortsette i årene fremover, mener Gartner.

Platå-stadiet (massemarket):.

Grensesnitt-applikasjoner

Åpen kildekode-programvare brukes i stor grad til å styre brannvegger, VPN-utstyr, fil og caching-servere og lagringsutstyr.

Til toppen