Stadig mer ytelse til The Gathering

Og enda mer i reserve, lover arrangøren.

Stadig mer ytelse til The Gathering
Kapasiteten i nettet i Vikingskipet er mer enn doblet i år, til 30 gigabit per sekund, med mulighet for ytterligere 10 gigabit per sekund. Bilde: Eirik Solheim/eirikso.com (CC BY-SA 3.0 NO)

Det er snart påske og tid for datatreffet The Gathering (TG) i Vikingskipet på Hamar.

Det ventes 6000 deltakere. Vikingskipet utstyres med nettverk og internettilgang beregnet på 10 000 enheter. Deltakerne stiller med pc-er, mobiltelefoner, nettbrett og spillkonsoller, og de er kresne på bredbånd.

Det interne nettverket må forholde seg til en enorm og konsentrert mengde brukerenheter og samtidig tilfredsstille høye krav til responstid og stabilitet. Som i tidligere år stiller Cisco opp med lånt spesialutstyret for et solid trådløst nettverk i Vikingskipet. Årets utlån verdsettes til rundt 10 millioner kroner. Logistikken rundt utstyret besørges av Atea.

I fjor samarbeidet Eidsiva bredbånd og Blix Solutions om internettilknytningen. Eidsiva bygget ut infrastrukturen med fiberledninger på begge sider av Mjøsa. Opplegget fungerte så bra at teknisk ansvarlig Peter Blakstad i TG nå har undertegnet en fireårsavtale med de to leverandørene. Eidsiva står for forbindelsen til Oslo, mens Blix leverer selv internettkapasiteten. Utstyret som binder de to sammen leveres av SmartOptics.

Nettlinjen til årets TG er på 30 gigabit per sekund, og det skal være mulig å levere ytterligere 10 gigabit per sekund ved behov.

I fjor var kapasiteten opptil 30 gigabit per sekund, og det ble levert opptil 14 gigabit per sekund.

Inne i Vikingskipet kreves 20 kilometer nettverkskabel, i tillegg til over en kilometer med fiberkabel.