Stadig over 2.000 ledige IKT-folk

IKT-bransjen er optimistisk og stillingsannonsene øker, men det var flere ledige i april enn i mars.

IKT-bransjen er optimistisk og stillingsannonsene øker, men det var flere ledige i april enn i mars.

Vi sporer optimisme i bransjen, som ikke minst merkes av en fordobling av stillingsannonser på ett år. Like fullt fortsetter den høye ledigheten blant IKT-folk. Ferske tall fra Aetat viser at det ved utgangen av april var 2.056 ledige.

Det er en liten nedgang –to prosent – sammenlignet med april i fjor da Aetat registrerte 2.106 ledige IKT-folk. Sammenligner vi med ledighetstallene fra mars, har vi den siste måneden fått 47 flere ledige IKT-folk.

Paradokset er at bransjen går mann av huse for å rekruttere konsulenter med flere års dokumentert kundeerfaring og forretningsforståelse. På den annen side skriker nyutdannende etter jobb. En undersøkelse viser at 18 prosent av realister og IKT-utdannede med hovedfag er fortsatt arbeidsledig et halvt år etter avlagt eksamen.

De ledige utgjør 3,5 prosent av alle ansatte i IKT-næringen. Til sammenligning er det i Norge i dag totalt 90.571 registrert ledige som utgjør 3,8 prosent av befolkningen. Tallene fra april viste en nedgang på 1.061 personer målt i forhold til samme periode i fjor.

– Det er spesielt i de konjunkturømfintlige bransjene som bygg og anlegg, industri og IKT-bransjen vi nå ser en oppgang, forteller underdirektør Hans Kure i Aetat.

Det er disse bransjene som har hatt den største nedgangen gjennom de siste årene, men som nå også viser sterk vekst. Til gjengjeld har bransjer som helse og undervisning, som det tradisjonelt har vært en skrikende etterspørsel etter, nå fått en vekst i ledighet på åtte prosent.

Av etterspurte yrker er den største prosentvise veksten hos systemutviklere og programmerere. Deretter kommer dataingeniører og teknikere.

Det var 190 ledige stillingsannonser i april, som er en fordobling fra året før.

– Stillingsmarkedet for IKT-folk har vært positivt noen måneder nå. Vi erfarer at de som er aktivt ute i arbeidsmarkedet, lettest får ny jobb, sier Kure.

Til toppen