Stadig raskere fildeling

Selv om kjente fildelingssystemer som KaZaA, WinMX og Direct Connect fortsatt dominerer, får de stadig sterkere konkurranse fra systemer som er spesielt utviklet for effektiv nedlasting av store filer.

Selv om kjente fildelingssystemer som KaZaA, WinMX og Direct Connect fortsatt dominerer, får de stadig sterkere konkurranse fra systemer som er spesielt utviklet for effektiv nedlasting av store filer.

Fildeling er populært som aldri før. Folk deler det meste, alt fra egenkomponert musikk til piratkopier av dataspill. Trenden er at det er stadig større ting som deles, nedlastingen av filmer er i ferd med å bli like populært som nedlasting av MP3-filer.

Problemet med en del fildelingssystemer er at det kun er mulig å laste ned fra én kilde om gangen. Hvis denne kilden har relativt begrenset opplastingskapasitet, vil det å laste ned en fil på 500 til 1000 MB være en tålmodighetsprøve. Ikke minst hvis verken tilbyderen eller nedlasteren har muligheten til å være online til enhver tid.

Systemer som WinMX løser delvis dette ved å det er mulig å laste ned fra flere tilbydere på én gang. Det gjør at den samlede nedlastingshastigheten kan bli temmelig høy. Men det krever at noen faktisk tilbyr filene og at filene er nøyaktig de samme.

Et annet problem i mange desentraliserte fildelingssystemer er at søk kan ta svært lang tid. Dette skyldes gjerne at forespørslene må spres fra maskin til maskin i hele fildelingsnettet, hvor hver node spørres om den har filen eller er i nærheten av den.

eDonkey 2000, som langt ifra er noe nytt produkt (ifølge News.com er det blitt lastet ned nærmere 50 millioner ganger), løser dette ved å gi filene en identifikator, i praksis en adresse basert på karakteristikken til selve filen. Hver datamaskin som er koblet til eDonkey-nettet blir tildelt en gruppe slike adresser, slik at den fungere som en indeks.

    Les også:

Dette betyr at når en bruker søker etter et ord eller uttrykk, vil forespørselen kun sendes den maskinen som for tiden er ansvarlig for å holde styr på filer av denne typen. Svartiden skal dermed være betydelig kortere.

En annen fordel med eDonkey er at systemet kan dele hver fil opp i små deler, som hver kan distribueres uavhengig av hverandre. Dette betyr ifølge News.com at så snart en datamaskin begynner å laste ned en fil, vil de delene av filen som etter hvert blir lastet ned, umiddelbart bli gjort tilgjengelige for andre brukere. Antallet kilder til deler av filen vil derfor vokse samtidig med antallet som laster den ned.

Ifølge News.com har eDonkey først i den senere tiden nådd tilstrekkelig kritisk masse til å kunne markere seg i fildelingsverdenen. Faktisk er systemet nå så populært at BayTSP, et selskap som overvåker fildelingsnettverkene på oppdrag fra film- og musikkbransjen, hevder at trafikken i systemet overgår både Gnutella og FastTrack (KaZaA og Grokster).

Samtidig ble det nylig kjent at KaZaA snart kan bli den mest nedlastede programvaren fra Download.com noensinne.

En alternativ klient til eDonkey-systemet er eMule. Denne er basert på åpen kildekode.

Et annet, men ferskere og mindre kjent fildelingsverktøy er BitTorrent. Dette systemet er ifølge News.com utviklet av en amerikansk programmerer, Bram Cohen. BitTorrent er i enda større grad enn eDonkey utviklet for å distribuere store filer på en effektiv måte. Noen søkefunksjon har systemet derimot ikke. I stedet må brukerne oppsøke spesielle nettsteder - "trackers" - som er servere som holder oversikt over hvilke filer som finnes hvor. Der kan brukerne opplyse hvilke filer de tilbyr ved å laste opp spesielle metafiler. Disse filene inneholder blant annet informasjon om hvor filene kan lastes ned fra. På de samme tracker-serverne kjøres det gjerne en webserver som tilbyr en oversikt over hvilke filer maskinen har oversikt over. Hvis en bruker som har installert BitTorrent på sin maskin går inn og klikker på en lenke for en slik oppføring, vil metafilen lastes ned og BitTorrent-klienten startes opp. Deretter starter nedlastingen.

På samme måte som eDonkey deler BitTorrent filene opp i små biter som umiddelbart tilbys fra maskinene til de som laster ned filen.

Selv om BitTorrent klart kan brukes til å distribuere piratkopiert materiale, benyttes systemet også blant annet til å distribuere CD-image-filer av Linux-distribusjoner som Red Hat Linux. Hensikten er å fordele belastningen på alle serverne som tilbyr image-filene.

Ifølge News.com var BitTorrent fram til 20. mai blitt lastet ned 1,4 millioner ganger fra SourceForge-nettstedet. BitTorrent leveres med full kildekode og kan brukes sammen med en rekke ulike operativsystemer.

Til toppen