Stadig større underskudd på IT-folk

Ledigheten stuper og det utlyses nå flere stillinger enn det finnes arbeidsledige IT-folk.

Ledigheten stuper og det utlyses nå flere stillinger enn det finnes arbeidsledige IT-folk.

I over to år har arbeidsledigheten for norske IT-falk falt jevnt og trutt. Ferske tall fra NAV for oktober viser at ledigheten har gått ned med ytterligere 741 målt mot samme periode i fjor. Det er nå 1207 ledige IT-folk, en nedgang på 38 prosent.

For bare tre år siden var det godt over 3000 som stod på Aetats ledighetsliste.

Målt fra september er antall ledige gått ned med 100.

I tillegg fortsetter antall ledige stillinger å øke. I oktober ble det utlyst 1025 ledige IT-stillinger, 56 prosent flere enn i oktober i fjor.

– IT-ledigheten utgjør nå 1,8 prosent av arbeidsstyrken, forteller underdirektør Hans Kure i NAV til digi.no.

Det er i dag et stort udekket behov for arbeidskraft i IT-bransjen. Ifølge en bedriftsundersøkelse mot i underkant av 1500 norske bedrifter, svarer flere IT-bedrifter at de ikke klarer å fylle opp stillingene.

Av svarene går det fram at det er en manko på 600 systemutviklere og programmerere, 500 spesialister på elektronikk og telekommunikasjon, og 400 sivilingeniører.

I alt 1500 stillinger er dermed ubesatt i IT-bransjen i Norge.

Man skulle derfor tro at den lille rest av IT-ledige skulle ha svært gunstige forutsetninger for å kunne få ny jobb, men Kure tror det i mange tilfeller skyldes foreldet IT-kompetanse.

På slutten av 1990-tallet var det bare snaue 600 IT-ledige, men Kure mener det ikke blir riktig å sammenligne med denne tiden.

– Det er dukket opp en rekke nye IT-jobber med helt andre spesialfelt i dag, sier han.

Til toppen