Standahl etterlyser synergieffekter

En skuffet Jan Erik Standahl i Ark, hovedaksjonær i "gamle" New Media Science, synes engasjementet i New Media Science hittil ikke har gitt de forventede synergieffektene.

En skuffet Jan Erik Standahl i Ark, hovedaksjonær i "gamle" New Media Science, synes engasjementet i New Media Science hittil ikke har gitt de forventede synergieffektene.

- Vi er skuffet over resultatet, sier Jan Erik Standahl, konserndirektør i Ark, i en kommentar til at Internett-konsernet New Media Science gikk med 4,5 millioner i underskudd i fjor.

Ark eide rundt 18 prosent i det gamle selskapet og skal i utgangspunktet ende opp et sted mellom 11 og 12 prosent i det nye selskapet.

Han vil ikke gi noen kommentarer til at Ark som eier kan miste andeler i bytteforholdet i fusjonen som en konsekvens av det dårlige resultatet.

Standahl har tro på et videre liv som eier i nyfusjonerte New Media Science og mener at restruktureringen i konsernet, pluss fokuset på konsulentdelen under ledelse av Bente Sollid er bra for selskapet.

- Vi ønsker å styrke selskapet og er opptatt at det kan levere tyngre tjenester til større kunder, sier han.

Standahl innrømmer imidlertid at Ark ikke har fått utnyttet den synergieffekten som var forventet da de gikk inn i selskapet for to år siden.

- Vi gikk inn med den hensikt at det skulle bli samarbeid på en del prosjekter. Det er blitt langt mindre enn hva som egentlig var tenkt, sier han, og mener en av hovedgrunnene er at teknologien i dag er blitt hyllevare.

- Den type teknologi som New Media Science tilbød den gang, finnes i dag som standardiserte løsninger på markedet. Det er produkter som blant andre Microsoft tilbyr, vi tilbyr noen av disse tjenestene også selv overfor kunder, sier Standahl og nevner e-handelsløsninger som ett eksempel.

Til toppen