Standard gir raskere minne

En gruppe store produsenter av halvledere fra Japan, USA og Europa har bestemt seg for å standardisere på en ny type minnebrikker.

En gruppe store produsenter av halvledere fra Japan, USA og Europa har bestemt seg for å standardisere på en ny type minnebrikker.

Standardene skal bestemmes denne høsten under en samling i den internasjonale chip-industrigruppen , Joint Electron Device Engineering Council.

De japanske bedriftene Fujitsu, Toshiba, og Mitsubishi Electric Corp., samt sør-koreanske Samsung Electronics planlegger masseprodusjon av minnebrikkene i 1998.

Flere andre halvleder-produsenter, som Texas Instruments og Philips, har også planer om å produsere brikkene.

De nye brikkene inneholder teknologi utviklet blant annet av Fujitsu og dobler hastigheten data kan sendes fra minnebrikkene til en mikroprosessor. Dette er gode nyheter fordi utviklingen innen aksesshastighet på minne har stått nesten på stedet hvil, samtidig som prosessorhastigheten har økt voldsomt. Minnet er derfor en av det største flaskehalsene i dagens datamaskiner.

Teknologien som skal brukes for å lage de nye minnebrikkene, eksisterer allerede, noe som betyr at det er lite trolig at produksjonskostnadene vil øke. I følge de involverte selskapene vil det kun kreves mindre modifikasjoner i produksjonsprosessen.

Til toppen