Standard Norge begrunner sitt ja til OOXML

Standard Norge har fått mye kritikk for sitt ja til OOXML. Nå redegjør de for avgjørelsen.

Standard Norge begrunner sitt ja til OOXML

Standard Norge har fått mye kritikk for sitt ja til OOXML. Nå redegjør de for avgjørelsen.

Fredag i forrige uke bestemte Standard Norge at Norge skulle stemme ja til å gjøre OOXML til en åpen ISO-standard.

Besluttningen ble kraftig kritisert, og kritikken har haglet.

    Les også:

Nå har Standard Norge publisert en omfattende redegjørelse for sin besluttning på sine hjemmesider.

En av kritikkene i OOXML-prosessen har gått på at OOXML har vært en for omfattende standard til å kjøres gjennom "fast-track"-prosessen. Standard Norge påpeker at dette var noe som ble godkjent av ISO og IEC:

OOXML er en veldig stor standard (over 6 000 sider) å sette seg inn i og en ”fast-track”-prosedyre for et slikt dokument er svært krevende. Det har vært mye diskusjon i mange land om dette var en god behandlingsmåte. Likevel godkjente ISO og IEC sentralt i januar 2007 at metoden også kunne brukes for OOXML-standarden.

På fredagens møte var det et flertall av motstandere. Likevel stemte Norge ja denne gangen. Det var forøvrig motsatt av hva som var tilfelle i forrige runde. Da var det flertall for, men likevel ble besluttningen "nei med kommentarer":

Som kjent besluttet Standard Norge å stemme "nei med kommentarer" selv om resultatet av vår nasjonale høring viste et klart flertall for en "ja"-stemme.

Komiteens leder, Steve Pepper, sendte i går kveld en faks til ISO der han formelt protesterte mot Norges stemme, og ba de om å suspendere den norske ja-stemmen.

Standard Norge peker i sin redegjørelse på at Pepper flagget sin motstand allerede i 2007:

Komiteens leder har en viktig rolle for å få til størst mulig grad av enighet, men lederen av komiteen hadde allerede i 2007 flagget standpunkt som gjorde at han ikke kunne oppfylle kravet til nøytralitet. Han hadde derfor frasagt seg oppgaven med å lede komiteens behandling av OOXML og Standard Norges viseadm. direktør var derfor møteleder for behandlingen av denne saken i komiteen.

Her kan du lese Standard Norges redegjørelse i sin helhet.

    Les også:

Til toppen