Standard Norge begrunner sitt ja til OOXML

Standard Norge har fått mye kritikk for sitt ja til OOXML. Nå redegjør de for avgjørelsen.

Fredag i forrige uke bestemte Standard Norge at Norge skulle stemme ja til å gjøre OOXML til en åpen ISO-standard.

Besluttningen ble kraftig kritisert, og kritikken har haglet.

    Les også:

Nå har Standard Norge publisert en omfattende redegjørelse for sin besluttning på sine hjemmesider.

En av kritikkene i OOXML-prosessen har gått på at OOXML har vært en for omfattende standard til å kjøres gjennom "fast-track"-prosessen. Standard Norge påpeker at dette var noe som ble godkjent av ISO og IEC:

OOXML er en veldig stor standard (over 6 000 sider) å sette seg inn i og en ”fast-track”-prosedyre for et slikt dokument er svært krevende. Det har vært mye diskusjon i mange land om dette var en god behandlingsmåte. Likevel godkjente ISO og IEC sentralt i januar 2007 at metoden også kunne brukes for OOXML-standarden.

På fredagens møte var det et flertall av motstandere. Likevel stemte Norge ja denne gangen. Det var forøvrig motsatt av hva som var tilfelle i forrige runde. Da var det flertall for, men likevel ble besluttningen "nei med kommentarer":

Som kjent besluttet Standard Norge å stemme "nei med kommentarer" selv om resultatet av vår nasjonale høring viste et klart flertall for en "ja"-stemme.

Komiteens leder, Steve Pepper, sendte i går kveld en faks til ISO der han formelt protesterte mot Norges stemme, og ba de om å suspendere den norske ja-stemmen.

Standard Norge peker i sin redegjørelse på at Pepper flagget sin motstand allerede i 2007:

Komiteens leder har en viktig rolle for å få til størst mulig grad av enighet, men lederen av komiteen hadde allerede i 2007 flagget standpunkt som gjorde at han ikke kunne oppfylle kravet til nøytralitet. Han hadde derfor frasagt seg oppgaven med å lede komiteens behandling av OOXML og Standard Norges viseadm. direktør var derfor møteleder for behandlingen av denne saken i komiteen.

Her kan du lese Standard Norges redegjørelse i sin helhet.

    Les også:

Til toppen