- Standard Norge må reformeres

Freecode-sjef Geir Isene frykter at Norges «fatale bommert» fører til at OOXML blir godkjent.

- Standard Norge må reformeres

Freecode-sjef Geir Isene frykter at Norges «fatale bommert» fører til at OOXML blir godkjent.

Norge har bestemt seg for å si ja til å godkjenne OOXML som ISO-standard, på tross av massive protester fra store deler av IT-Norge.

    Les også:

Geir Isene, daglig leder i friprog-selskapet Freecode er en av de som har vært sterkt kritisk til OOXML og prosessen. Nå håper han at den norske stemmen blir omgjort i ettertid.

- Sist gang endret Sverige sin stemme fra ja, til avholdende og det ble godkjent så det går tydeligvis an å endre sin stemme, sier Isene.

Det blir isåfall en politisk besluttning, og dersom ISO internasjonalt sier ja til OOXML, så blir det trolig en politisk kamp i tiden fremover.

- Norges fatale bommert kan føre til at OOXML går gjennom. Hvis det skjer blir det månelyst her hjemme - Norges fatale bommert kan føre til at OOXML går gjennom. Hvis det skjer blir det månelyst her hjemme, sier Isene til digi.no.

- Jeg tror ikke at den blir omstøtt, men det vil få politiske konsekvenser, sier Isene.

Han mener at Standard Norge ikke fungerer i forhold til slike avanserte og viktige IT-spørsmål.

- Standard Norge må reformeres, sier Isene til digi.no.

I likhet med mange andre motstandere av OOXML, er han sterkt kritisk til den norske prosessen. Samtidig påpeker han at det er et internasjonalt at ISO's medlemsland ikke har en klart definert måte å kjøre prosessene. Det blir veldig tilfeldig, og helt opp til hvert enkelt land.

- ISO i seg selv må reformeres. Alle gjør det på sin egen måte, sier Isene.

Dersom ISO nå godkjenner OOXML, frykter Isene at det blir mye unødvendig ekstrarbeid som må gjøres av utviklere rundt om i verden.

Dersom de skal klare å lage et alternativ som er kompatibelt med OOXML, må de forholde seg til en omfattende standard som tildels motsier seg selv. Og hvis andre utviklere ikke greier dette, så vil Microsoft Office i praksis være det eneste fullkompatible verktøyet.

    Les også:

Til toppen