Standard Norge slår tilbake mot XML-anklage

Standard Norge forklarer hvordan de går fram i vurderingen av OOXML som en framtidig ISO-standard.

Det er Standard Norge som uttaler seg om forslag til ISO-standard og som avgjør hvorvidt et forslag godkjennes eller ikke.

30 av til sammen 158 medlemsland er representert i den avgjørende komiteen som må avgi stemme innen 2. september om hvorvidt Open XML skal bli ISO-standard på linje med ODF.

    Les også:

Nå frykter Freecode-sjef Geir Isene subjektive vurderinger fra gruppen som skal avgjøre innstillingen til Standard Norge. I dag består den av fire Microsoft-ansatte, en fra Statoil Hydro, og bare to fra ODF-verdenen, deriblant Isene selv. Statoil Hydro er en betydelig Windows-bruker, og Statoil var selv tungt engasjert i forarbeidet til Open XML-formatet, påpeker Isene.

Bjørnhild Sæterøy og Knut Lindelien i Standard Norge har nå skrevet et innlegg til digi.no, der de ønsker å gi en oppklaring på hvordan Standard Norge vil jobbe mot den felles IT-komiteen:

I Standard Norge har vi med interesse lest digi.no sine oppslag om «Office Open XML». I den felles IT-komiteen mellom de internasjonale standardiseringsorganisasjonene og IEC er en standard for «Office Open XML» nå på avstemning. Vi ser at mange har interesse for innholdet i standarden, prosessen og resultatet. La oss gi en liten oppklaring.

Standard Norge er medlem i komiteen ISO/IEC JTC 1, IT. Underkomité 34 behandler søknaden fra en organisasjon som har rett til å foreslå standarder, ECMA International, om å få fastsette deres standard 376, Office Open XML, som ISO/IEC-standard.

I Norge behandles avstemningen av en speilkomité til ISO/IEC JTC1/ SC 34 i Standard Norge. Komiteen har arbeid med beskrivelsesspråk (SGML) og emnekart som hovedaktiviteter. Deltakelsen er bred fra ulike firmaer og institusjoner. Komiteen arrangerte møte i underkomité 34 i Oslo i vår, og mange av de aktive ekspertene har deltatt på Semantiske dager og ulike konferanser om emnekart.

Dokumenter som er på avstemning som standard (ISO/DIS), er vanligvis tilgjengelig for alle interesserte på Standard Norges se «Høringer på nett». Høringsforslaget om OOXML, ISO/DIS 29500 kan av tekniske årsaker ikke lastes ned herfra, så de som ønsker å få dokumentet, må ta kontakt med Standard Norge ved Bjørnhild Sæterøy. Kommentarer må legges inn i et eget skjema som kan lastes ned fra http://www.standard.no/hoeringer/.

Det kreves innsats for å få satt seg inn i dokumentet. Det er på 6 000 sider. For å hjelpe den enkelte med sannsynliggjøringen av at dette er en viktig oppgave og hva arbeidet vil gå ut på, har vi gjort tilgjengelig et oversiktsdokument og en «primer» fra ECMA International.

Fristen for kommentarer til Standard Norge er 26. juni. Det er i teorien 50 land som kan stemme, og hvert land har én stemme. En vedtatt standard krever konsensus, som i praksis defineres til ¾ flertall for forslaget.

Statens standardiseringsråd har fremmet forslag om dokumentformater for offentlig sektor. Her anbefales blant annet ODF (ISO/IEC 26300). I Standard Norges første uttalelse til ISO fremhevet vi at det er stor likhet, men også noen ulikheter, mellom ODF og OOXML. Det er ikke gitt at det er det beste å ha to standarder, men det er bedre med et lengre samkjøringsløp enn at man umiddelbart sier seg fornøyd med én standard. Statens Standardiseringsråd følger nøye med på ISO-prosessen for OOXML og vil vurdere status for offentlig sektor når resultatet av avstemningen er klart.

Les mer om: