Stanser ryktespredning fra Telenor-ansatte

De siste dagene har en rekke Telenor-ansatte benyttet sine jobb-adresser til å videreformidle en e-post med varsel om en spesiell type mobilsvindel. - Dette ser vi helst at ingen gjorde, sier pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard.

De siste dagene har en rekke Telenor-ansatte benyttet sine jobb-adresser til å videreformidle en e-post med varsel om en spesiell type mobilsvindel. - Dette ser vi helst at ingen gjorde, sier pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard.

Allerede torsdag ble ansatte i Telenor Privat og Telenor Mobil gjort oppmerksom på svindelryktet som har vandret Europa rundt den siste uken.

Dette hjalp likevel ikke. Fredag og mandag fikk virusryktet nytt vann på mølla og et ukjent antall meldinger ble sendt fra Telenor-ansattes e-postadresser til venner og kjente både i og utenfor Telenor-systemet. Mandag ble alle Telenor-ansatte via selskapets interne nyhetstjeneste, Infotorg, gjort oppmerksom på ryktet og at det ikke var mer enn det, med en sterk anmodning om at det ikke ble brakt videre.

Da var imidlertid meldingen så godt spredt at selskapet valgte å sende ut en pressemelding som fortalte at det hele var oppspinn.

Dag Melgaard sier til digi.no at det ikke er første gang Telenors egne ansatte sprer slike rykter.

Telenor har en instruks om hva Telenor-ansatte har lov til å sende fra seg, og retningslinjene for bruk av e-post, som nylig er revidert og sendes ut i disse dager, skal forhindre at dette skjer igjen.

- Det er ofte slik at e-post fra Telenoransatte ses på som offisielle meldinger, sier Melgaard. Han mener det er umulig å forhindre at slike meldinger sendes fra selskapets 20.000 ansatte.

På spørsmål om Telenor ikke burde ha tatt tak i dette tidligere, sier han at dette svindelryktet er spredt rundt i Europa på svært kort tid. - Vi vet aldri om slike ting sprer seg, selv om vi ser tendenser til dette nå.

I pressemeldingen fra Telenor heter det at mobil-svindeltyktet er en vandrehistorie. I Telenors pressemelding heter det:

"Skulle du motta en samtale fra representant fra et firma som heter "ERICELL" eller "ESAT" som ønsker å teste telefonen din ved at han ber dere taste **9990*, (eller liknende tallkoder) så IKKE GJØR DET. Disse individene har utviklet et system som klarer å lese "chipen" i din telefon, og er bare ute etter å misbruke denne informasjonen."

- Ingen kan imidlertid bekrefte kjente tilfeller av slike oppringninger, og vi har ingen holdepunkter som bekrefter eller sannsynliggjør at slik svindel er mulig i mobilnettet. Dette er for øvrig testet i flere operatørers mobilnett, sier informasjonssjef Ole Tom Nomeland i Telenor Mobil.

Informasjonsdirektør i NetCom, Per Bjørkum, sier at dette er en historie der en ennå ikke har hørt om noen som har mottatt de samtalene som det påstås skal kunne føre til svindel.

Sikkerhetsdirektør i Telenor, Jan Erik Svensson, sier til digi.no det er lite klokt at ansatte distribuerer slike meldinger eksternt, noe som bør overlates til informasjonsavdelingene.

- Slike meldinger vil kunne virke negativt på Telenors omdømme, selv om folk gjør dette i beste mening, sier han.

Til toppen