Stapper penger nedover halsen på IT-konsulenter

De internasjonale storbankene sparer ikke på kruttet når det gjelder satsingen på e-business. I Tyskland sitter milliardene løst inn i det nye året.

De internasjonale storbankene sparer ikke på kruttet når det gjelder satsingen på e-business. I Tyskland sitter milliardene løst inn i det nye året.

Det er ikke småpenger de største internasjonale bankene legger på bordet når de først har bestemt seg for å satse på e-business.

Den tyske avisen Börsen-Zeitung har snakket med de tre største aktørene i sitt marked og milliardene flagrer tydeligvis rundt ørene på de konsulentene som greier å komme inn i det gode selskap. Deutsche Bank, som er den største banken, skal i 2001 investere 500 millioner euro på e-business, tilsvarende 4,15 milliarder kroner. Et tilsvarende beløp ble brukt i 2000.

Konkurrenten Commerzbank har ifølge selskapets ledelse satt av 1 milliard euro for investering i sin e-business utvikling i perioden 2000 til 2002. Dette tilsvarer 8,3 milliarder kroner i løpet av en tre-årsperiode.

Den minste av de tre store bankene, Dresdner Bank, har satt av 500 millioner euro, tilsvarende 4,15 milliarder kroner, til investeringer på området i 2000 og 2001. I tillegg kommer selskapet til å følge opp med ytterligere 400 millioner euro, tilsvarende 3,32 milliarder kroner, i perioden 2002 til 2003.

En fjerde storbank, HypoVereinsbank, har tidligere sagt at de vil satse 180 millioner euro, tilsvarende 1,5 milliarder kroner, på e-business i løpet av 2001.

Tilsammen betyr dette at de samlede investeringene for e-business fra disse fire selskapene over en fire-årsperiode er estimert til over 25 milliarder kroner.
Det er i første rekke selskaper som SAP AG, Oracle Corp, IFS og leverandører av programvare for iternetteknologi, samt konsulenter som kan implementere alt sammen, som ligger godt an til å forsyne seg kraftig av denne kaken.

Til toppen