Står på for personvern på nett

IT-ministeren innkalte Facebook, Google og andre sentrale aktører.

Står på for personvern på nett
Fornyingsminister Rigmor Aasrud har bedt Facebook være med å betale for drift av den offentlige tjenesten Slettmeg.no. Bilde: Per Ervland

REGJERINGSKVARTALET (digi.no): - Det er veldig mye bra med internett. Men så har vi sider med nettet som kanskje ikke er så positive. Folk opplever krenkelser av personvernet. Vi er enige om at det er noen utfordringer.

Det var den umiddelbare reaksjonen til fornyingsminister Rigmor Aasrud, etter et lukket samrådsmøte – der blant annet Facebook, Google, Datatilsynet, Telenor, Barneombudet, Medietilsynet og IKT-Norge deltok.

Poenget med møtet var å få igang en diskusjon om hvordan sentrale nettaktører kan ta større ansvar for personvernkrenkelser ved bruk av sosiale medier.

- Men kom det noe konkret ut av møtet?

- Nei, jeg vil ikke si at vi har bestemt oss for å gjøre sånn eller slik. Men det er viktig at man prøver å lage en bransjenorm, som IKT-Norge jobber med. For meg er det viktig å ha en dialog med aktørene. Så må jeg bruke litt tid på å summe meg, sier Aasrud til digi.no.

- Stadig flere føler seg krenket på nett, sier NorSIS-sjef Tore Larsen Ordreløkken. Han ønsker seg bidrag fra private aktører for finansiere Slettmeg.no.
- Stadig flere føler seg krenket på nett, sier NorSIS-sjef Tore Larsen Ordreløkken. Han ønsker seg bidrag fra private aktører for finansiere Slettmeg.no. Bilde: Per Ervland

- Stadig flere blir krenket

Norske myndigheter har som kjent etablert Slettmeg.no, en tjeneste som bistår innbyggere med råd om hvordan bli kvitt krenkende materiale på nettet.

Tjenesten ble drevet som et forsøksprosjekt av Datatilsynet, finansiert over statsbudsjettet. Men så bestemte statsråden at det ikke var rom i budsjettene for å videreføre tjenesten. Etter mange protester ble tilbudet flyttet til NorSIS i Gjøvik, som overtok ansvaret fra årsskiftet.

- Stadig flere føler seg krenket på nett. Det underbygges av at vi i januar behandlet 813 henvendelser via Slettmeg.no. Det er opp fra 600 i november-desember. Økningen er betydelig, sier leder i NorSIS, Tore Ordreløkken.

Uenighet om spleiselag

Aasrud har bedt Facebook være med på et spleiselag for å finansiere driften av Slettmeg.no.

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge reagerer på modellen. De mener Slettmeg.no er en viktig tjeneste som har fungert godt, men avviser at private skal være med å betale for et offentlig tilbud.

- Den eneste logiske slutningen av det er at Hennes&Mauritz og Elkjøp skal måtte finansiere driften av Forbrukerrådet. Eller at to naboer som krangler må finansiere Konfliktrådet. Vi har nå fått en situasjon der NorSIS går rundt og ber om penger fra alle, sier IKT-Norges direktør Torgeir Waterhouse.

Tore Ordreløkken i NorSIS sier de har penger til å drive tjenesten forsvarlig i dag. De har også utvidet åpningstiden og har nå flere til å svare på henvendelsene, gjennom å bruke studenter fra Høgskolen i Gjøvik.

- Vi har behov for en fast ansatt i tjenesten som kan koordinere oppgavene og jobbe med strategi og videreutvikling. Derfor må vi se på samarbeid med flere aktører for å få pengene på plass, sier han.

Personvernkrenkelser er et problem, men det er ikke internett sitt problem. Dette må løses uten å legge hindringer som går utover nettets utvikling, mente Googles policysjef for Norden, David Mothander.
Personvernkrenkelser er et problem, men det er ikke internett sitt problem. Dette må løses uten å legge hindringer som går utover nettets utvikling, mente Googles policysjef for Norden, David Mothander. Bilde: Per Ervland

- Ikke et nettproblem alene

Googles nordiske policysjef David Mothander berømmet fornyingsministeren for å invitert til møtet.

- Veldig positivt at statsråden selv tar opp at nettet står for veldig mye bra. Personvernkrenkelser er et problem, men det er ikke internett sitt problem. Dette er et problem som må løses på en slik måte at det ikke hindrer nettutviklingen, mente han.

Google sier de ikke har mottatt noen henstilling fra statsråden om å betale for drift av Slettmeg-tjenesten, slik Facebook har fått. Derfor har de heller ikke tatt stilling til om de kan være villige til å bidra.

Taus nettgigant

Facebook var imidlertid svært forsiktig med å si noe som helst etter møtet. Thomas Myrup Kristensen, som er selskapets leder for myndighetskontakt i Norden, måtte prate med PR-avdelingen før han kunne si noe.

Etter å ha diskutert samarbeid med norske myndigheter, sier Thomas Myrup Kristensen, leder for myndighetskontakt i Facebook Norden, at de ser fram til ytterligere diskusjoner om hvordan de best kan fortsette dette samarbeidet.
Etter å ha diskutert samarbeid med norske myndigheter, sier Thomas Myrup Kristensen, leder for myndighetskontakt i Facebook Norden, at de ser fram til ytterligere diskusjoner om hvordan de best kan fortsette dette samarbeidet. Bilde: Per Ervland

10 timer senere fikk digi.no svar via PR-byrået om hvilket utbytte Facebook fikk av møtet.

- Vi har hatt et godt møte om hvordan industrien, offentlige myndigheter og samfunnet kan samarbeide om å sørge for den beste og sikreste online-opplevelsen, sier Kristensen.

Han svarer imidlertid ikke på finanseringsspørsmålet. Hva skal til for at Facebook vil bidra økonomisk til Slettmeg.no, slik fornyingsminister Rigmor Aasrud har bedt om?

- Vi har en rekke muligheter der brukerne kan rapportere problemer de opplever mens de er på Facebook. Utover det har vi hatt et godt samarbeid med deleteme [Slettmeg.no] i lang tid og ser fram til diskusjonen om hvordan vi best kan fortsette dette samarbeidet, heter det i svaret fra Kristiensen, som er head of public policy, Facebook Norden.

    Les også:

Les mer om: