Start for elektronisk saksbehandling

Endelig kan staten begynne med elektronisk saksbehandling, for nå er systemet for elektroniske signaturer på plass.

Endelig kan staten begynne med elektronisk saksbehandling, for nå er systemet for elektroniske signaturer på plass.

Statsapparatet, med Bondevik-regjeringen i spissen, har i lengre tid arbeidet for å ta i bruk elektronisk saksbehandling. De potensielle effektiviseringsgevinstene er enorme, både målt i tid og penger, men det har tatt tid å rydde vekk flere hindre.

Kulturdepartementet hadde arbeidet i flere år med endringene som skulle til for å tillate elektronisk arkivering uten papir-backup. I tillegg har Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Forvaltningsnettsamarbeidet utredet sine krav til systemer for elektroniske signaturer og utveksling av dokumenter.

Bare tre leverandører slapp gjennom nåløyet (se tidligere saker under).

Telenor, Posten SDS og Strålfors fikk tidligere i våres lov til å starte salget av elektroniske signatursystemer til de forskjellige delene av statsforvaltningen. Men en liten hake gjenstod: De tre leverandørene måtte kryssertifisere seg - det vil si sørge for at to statlige aktører, som bruker hver sin leverandør, kan kommunisere.

Systemet for denne krysskommunikasjonen er nå etablert - nå går det virkelige startskuddet. Kommunaldepartementet og Husbanken er allerede pilotbrukere og blir kanskje de første "ekte" brukerne.

Men også Skattedirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene arbeider med prosjekt om utveksling av elektroniske rapporter, forteller informasjonssjef Lise Halvorsen i Skattedirektoratet.

Til toppen