Starter bygging av milliard-nødnettet

I sitt forslag til statsbudsjett vil den avtroppende regjeringen starte bygging av det nye, dyre nødnett .

I sitt forslag til statsbudsjett vil den avtroppende regjeringen starte bygging av det nye, dyre nødnett .

Den avtroppende regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2006 som sin siste politiske handling. Den innkommende regjeringen får liten tid til å gjøre detaljendringer, men ingen ting er likevel gitt.

I sitt forslag til nytt budsjett vil den gamle regjeringen, som vedtatt i Stortinget, startet den dyre utbyggingen av det landsdekkende nye samandsnettet for politi, brannvesen og ambulanser. Nettet skal være kryptert og kunne overføre blant annet digitale kart.

Mange har ment at man kan bruke dagens mobilnett i stedet for å bygge et nytt og dette skal nå endelig snart avgjøres. Alternativet er å bygge et helt nytt nett basert på den såkalte Tetra.

Justis- og politidepartementet igangsatt arbeidet med å innhente tilbud på etablering

av et felles digitalt radiosamband (nødnett) for nød- og beredskapsetatene. I 2006 tas det sikte på å inngå kontrakt for et første utbyggingsområde som utgjøres av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. I

samme anbudsprosess vil Justisdepartementet innhente tilbud for resten av landet.

Justisdepartementet vil i forbindelse med første utbyggingsområde etablere et eget forvaltningsorgan for å ivareta styring og kontroll av utbyggingen, foruten at

det skal eie og drive nødnettet.

Den utgående regjeringen vil bevilge 332 millioner kroner til å starte byggingen, men totalprisen er beregnet til flere milliarder kroner.

Til toppen