Starter den europeiske nedbyggingen

Lucent har startet på nedbemanningen i sine europeiske virksomheter. Det blir ingen hyggelig opplevelse. Først ute er Frankrike, der 42 prosent av selskapets ansatte mister jobben.

Lucent Technologies har vel 1300 ansatte, og 550 av disse skal bort. Det er resultatet etter at selskapet har bestemt seg for å selge eller legge ned sine europeiske fabrikker. Ytterligere 150 kan bli sagt opp, ifølge en fagforeningsleder. Planene settes i verk i løpet av høsten.

Financial Times, sier at de franske fagforeningene egentlig ikke hadde spesielt mye å stille opp med i denne nedbemanningsrunden, bortsett fra å bidra til å gjøre overgangen for de overtallige så myk som mulig.

I Nederland vil 40 prosent av arbeidsstokken, eller 900 ansatte bli sagt opp.

Ved inngangen til året satt Lucent med 106.000 ansatte. Selskapet har allerede barbert bemanningen betydelig og skal si opp mellom 15.000 og 20.000 ansatte i inneværende kvartal i tillegg til 19.000 jobber som allerede er kuttet.

Til toppen