Starter DVD-produksjon på Rjukan

Nordisc på Rjukan starter i dag opp som den første fabrikken i Norge med volumproduksjon av DVD, skriver Computerworld.no. Selskapet produserer rundt fem millioner cd-er i året og vil kunne produsere 7,3 millioner DVDer i året.

Cd-produksjonen på Rjukan startet på midten av åttitallet med tilskudd fra daværende Distriktenes Utbyggingsfond, Norsk Hydro og Fokus Bank. Selskapet har siden vært gjennom konkurs og flere refinansieringer, men går fremdeles med underskudd.

Til toppen